Bosch podnosi bezpieczeństwo jazdy wózkami widłowymi

 

Wózki widłowe są absolutnie niezbędnym elementem współczesnej logistyki. Ich stosowanie stwarza jednak potencjalne ryzyko. Według danych Niemieckiego Ubezpieczenia Społecznego od Wypadków (DGUV) w samym 2018 roku zgłoszono ponad 12 500 wypadków z udziałem wózków widłowych, w wyniku których doszło do obrażeń ciała. W jednej trzeciej wypadków poszkodowanym był kierowca wózka widłowego. W 42 procentach wypadków ofiara została potrącona, przygnieciona lub przejechana przez wózek.

– Dzięki naszemu innowacyjnemu systemowi ostrzegania przed kolizją oferujemy teraz niezbędne rozwiązanie pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji wózków widłowych i zmniejszyć liczbę wypadków w miejscu pracy – mówi Andrew Allen, odpowiedzialny za dział Commercial Vehicles and Off-Road w firmie Bosch.

System ostrzegania przed kolizją składa się z czterech kompaktowych kamer bliskiego zasięgu oraz jednostki sterującej, która tworzy widok dookoła pojazdu i wyświetla go kierowcy wózka na ekranie. Podczas targów LogiMAT w 2019 r. firma Bosch zaprezentowała pierwszą generację systemu wielokamerowego do wózków widłowych, który został stworzony jeszcze jako rozwiązanie wspomagające widzenie. Już ten system zapewniał dobrą widoczność dookoła wózka, nawet w przypadku martwych punktów, których widok jest ograniczony, na przykład przez ładunek na widłach lub podczas cofania. Rozszerzenie funkcji polega teraz na ostrzeganiu kierowcy wózka widłowego o wszelkich nieruchomych lub poruszających się obiektach w bezpośrednim otoczeniu pojazdu. Ostrzeżenie dla kierowcy może na przykład przybrać postać wyraźnego, kolorowego obszaru nałożonego na zdjęcie otoczenia pojazdu wyświetlane na monitorze.

 

 

Aby przekształcić funkcję asystenta widoczności w skuteczny system ostrzegania przed kolizją, Bosch dokonał analizy danych z badań rynku oraz przeprowadził konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie, takimi jak niemiecka izba ubezpieczeń Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW). Na bazie zebranych informacji Bosch określił trzy typowe scenariusze jazdy, w których ryzyko wypadku jest szczególnie wysokie, i na tej podstawie zdefiniował odpowiednie przypadki użycia funkcji ostrzegania. Te spostrzeżenia, wraz z innymi aspektami, wpływają na proces projektowania, a ostatecznym celem jest zaoferowanie w przyszłości funkcji optymalnie dopasowanej, która spełni wymagania rynku. Obejmują one ruszanie i ogólne manewrowanie w przejściach i korytarzach, przejeżdżanie skrzyżowań w magazynach oraz manewrowanie z ładunkami.

Naszym celem jest opracowane takiego rozwiązania, które będzie zawsze dostarczało kierowcy odpowiednich ostrzeżeń, jednak bez rozpraszania uwagi i dezorientowania – mówi Andrew Allen.

 

Źródło: Bosch

Authors

Related posts

Góra
English