Wirowanie jako proces separacji

Źródło: Form-Pat

 

Urządzenia wykorzystujące siłę odśrodkową do mechanicznego oddzielania dwóch rodzajów cieczy lub cieczy i ciał stałych, są niezwykle przydatne w różnych gałęziach przemysłu. Właściwie trudno wyobrazić sobie przebieg wielu procesów technologicznych bez użycia wirówek.

 

Wybór urządzenia, które będzie najbardziej odpowiednie w danym przypadku, zależy od kilku czynników, m.in. od tego jakie, substancje będą oddzielane, jaki efekt oczyszczenia lub zagęszczenia ma zostać osiągnięty i jakie produkty końcowe chce się uzyskać. Istotne jest też to, w jakim trybie powinna pracować wirówka oraz jakie powinna spełniać warunki, aby korzystanie z niej było dla zakładu wygodne i opłacalne. Dostępnych jest dużo typów oraz możliwych zastosowań wirówek przemysłowych.

 

Jak można podzielić wirówki przemysłowe?

Istnieje kilka podziałów wirówek w zależności od tego, jakie ich właściwości są brane pod uwagę. Jak już zostało powiedziane separacja polega na rozdzielaniu faz niejednorodnej mieszaniny, ale oprócz siły odśrodkowej wykorzystuje ona sedymentację albo filtrację. Poza tym bywa, że w ramach tego samego procesu stosuje się sedymentację oraz filtrację. W związku z powyższym można wymienić wirówki rozdzielcze, filtracyjne i trójfazowe. W pierwszym wariancie osad zatrzymuje się na ścianach bębna, a ciecz wylewa się z niego górą.

Z kolei jeśli chodzi o urządzenia filtracyjne, są one wyposażone w perforowany bęben, więc faza ciekła wypływa przez otwory. Dzięki temu, że ściany pokryte są filtrem, części stałe zostają na nim zatrzymane. Obie kategorie wirówek okazują się przydatne w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego czy metalurgicznego. Ponadto urządzenia służące do sedymentacji używane są w przemyśle mineralnym, wydobywczym i w oczyszczalniach ścieków.

A co w przypadku, gdy trzeba oddzielić od siebie trzy różne substancje? Mówi Daniel Fijałkowski, doradca handlowo-techniczny w firmie Industrio Service: – Niekiedy problem można rozwiązać jedną maszyną trójfazową. Bywa nawet tak, że jest to konieczne. Natomiast nierzadko prościej jest zastosować dwie wirówki – zależy to od procesu. Z reguły możliwość separowania od razu trzech różnych substancji – materiału stałego oraz dwóch rodzajów cieczy o różnym zagęszczeniu (np. miał-woda-olej) w jednej wirówce jest oszczędnością energii i budżetu inwestycyjnego. Jednak często z powodów procesowych nie da się zastosować jednej maszyny. Właśnie dlatego wirówki trójfazowe, zarówno talerzowe, jak i dekantacyjne, spotyka się rzadziej.

 

Autor: Sabina Frysztacka

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

GM_2019_04_20_23_Wirowanie

 

Authors

Related posts

Góra
English