Przemysł 4.0 i wpływ technologii 5G na to zagadnienie

 

Czwarta rewolucja przemysłowa

Pojęcie Przemysłu 4.0 odnosi się do technologicznego fenomenu naszych czasów – dotychczas każda z trzech rewolucji przemysłowych (lub odnosząc się do innego podejścia: każdy z etapów jednej, ogromnej rewolucji przemysłowej) dostarczał ludziom nowego “produktu”. Rewolucyjnie zmieniającego rzeczywistość, ale jednak produktu; kolejno: maszyny parowej, elektryczności i komputerów. Każdy z nich znacząco odmienił zasady funkcjonowania zakładów przemysłowych. Obecnie, mamy do czynienia z zacieraniem się granicy pomiędzy światem ludzi i maszyn. Polega ono na unifikacji świata materialnego z wirtualnym światem Internetu, sieci i technologii informacyjnej. Mówiąc inaczej, w czasie rzeczywistym ludzie, urządzenia i systemy są połączeni dzięki wykorzystaniu sieci, mogąc się dzięki temu komunikować i optymalizować procesy. Maszyny mają zdolność uczenia się i samodoskonalenia swoich procesów.

Technologie tworzone w środowisku Przemysłu 4.0 oferują nieograniczone wsparcie dla pracowników, którzy z nich korzystają. Najważniejszym elementem tego wsparcia jest dostęp do każdej przydatnej informacji, w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Znacząco wpływa to na efektywność pracy.

 

Nadchodzi technologia 5G

Sieć 5G to standard sieci komórkowej nowej generacji. W założeniu ma ona pozwalać na niezwykle szybkie przesyłanie danych (od 10 do nawet 100 GBPS). Sieć ma w zasadzie całkowicie wyeliminować opóźnienia, których poziom – planowo – ma wynosić maksymalnie kilka milisekund. Ponadto 5G ma się cechować znacznie większą pojemnością i przepustowością, niż sieci używane dotychczas. Mówi się o tym, że będzie zupełnie oporna na spadki wydajności związane ze zbyt dużą liczbą użytkowników korzystających z niej na raz.

Nowa sieć ma także wprowadzić inne nowe technologie, które dadzą jej przewagę nad siecią 4G. Będzie to między innymi:

  • identyfikacja urządzeń (priorytetyzacja w przypadku na przykład usług krytycznych, jak kontrola ruchu drogowego czy lotniczego),
  • rozszerzenie wirtualizacji sieci bezprzewodowej,
  • proaktywne tworzenie danych podręcznych, polegające na przechowywaniu popularnych pobieranych treści w stacjach bazowych, co ma na celu zredukowanie opóźnień w ich dostępności,
  • rozwój IoT (nowa sieć umożliwi dalszy rozwój tak zwanego Internetu rzeczy – inteligentne urządzenia AGD staną się codziennością).

Nowa technologia nie jest jeszcze w pełni gotowa. Prace są na etapie testów i pierwszych próbnych wdrożeń, ale eksperci z Deutsche Telekom szacują, że prace zakończą się w 2020 roku i rozwiązanie zacznie być udostępniane pierwszym klientom biznesowym.

 

Jak sieć 5G wpłynie na nowoczesny przemysł?

Technologie tworzone w środowisku Przemysłu 4.0 są nieodłącznie związane z potrzebą nieustannego dostępu do sieci. Już teraz uważa się, że nowa sieć będzie miała znaczenie przede wszystkim dla biznesu: między innymi dla wspomnianego już Internetu rzeczy, ale także dla rozwoju i transformacji sektora medycznego i produkcji. Wykorzystanie 5G będzie miało istotne znaczenie ze względu na umożliwienie szybkiej wymiany danych między zakładami, kontrolę mobilnych robotów i transmisję danych w czasie rzeczywistym. Zrewolucjonizuje to wszystkie branże, w których wymagana jest szczególna precyzja.

Eksperci uważają że dla pełnego rozwoju Przemysłu 4.0 niezbędne jest korzystanie z sieci 5G. Dzięki temu firmy będą mogły korzystać z niezwykle sprawnej współpracy systemów automatyki i robotyki, a także zbierania danych w celu ich analizy i procesów zarządzania energią. Właśnie dostępność danych, jest obecnie wskazywana jako główna przewaga 5G. Dzięki tak szybkiej sieci fabryki będą mogły łączyć swoje maszyny, co spowoduje że ich zakłady produkcyjne i logistyka będą znacznie bardziej wydajne, autonomiczne i elastyczne. Jak podają eksperci z Siemens, pracujący nad tą technologią: [Sieć] może ujednolicić  i połączyć praktycznie wszystko: od automatycznych systemów półkowych po roboty produkcyjne, systemy klimatyzacyjne i konsole do sterowania. Będzie to kompleksowa sieć, która umożliwi sterowanie zakładem przemysłowym bez wykorzystania kabli.

 

Podsumowanie

Wydaje się, że Przemysł 4.0 i sieć 5G są powiązane, a ich rozwój będzie wzajemnie napędzał. Nowoczesny przemysł jest już rzeczywistością, a do pierwszych wdrożeń nowej sieci coraz bliżej. Największe nadzieje na chwile obecną daje nieograniczony dostęp do danych, zwiększona przepustowość i ogromny rozwój Internetu rzeczy.

 

Źródło: Sente

Authors

Related posts

Góra
English