Pozyskiwanie środków unijnych na innowacje

 

Producenci, jeśli chcą skutecznie konkurować na rynku, muszą stale inwestować w nowe technologie i rozwój. Również jednym z obecnych priorytetów Unii Europejskiej jest podniesienie konkurencyjności gospodarek krajów członkowskich i przeznaczono na ten cel znaczne środki finansowe. Warto z nich skorzystać.

 

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński w jednej z wypowiedzi przyznał, że Polska dobrze korzysta ze wszystkich funduszy europejskich i wszystkie pieniądze, które zostały przekazane przez Komisję Europejską, zostały w Polsce. Już 15 lat fundusze unijne wspomagają inwestycje i rozwój w Polsce. O różne formy dofinansowania unijnego nadal można się starać, np. w maju ruszyło 78 nowych naborów. Szeroka oferta kierowana jest do przedsiębiorców. W maju 2019 roku oferta obejmowała 42 nabory z programów ogólnopolskich, 118 z programów regionalnych i 5 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Na pewno warto zainteresować się wsparciem kierowanym na rozwijanie nowych produktów i technologie ze środków na badania i rozwój. Znaczne wsparcie przewidziano też na wsparcie innowacji. W dystrybucji lub przy wykorzystaniu zabezpieczeń ze środków unijnych uczestniczy sektor bankowy. Przy Związku Banków Polskich działa Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Zgodnie z podanymi informacjami, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnego finansowania dłużnego w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI. Oferta jest dostępna u tzw. Narodowych Pośredników Finansowych: są to banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe itp., które podpisały stosowne umowy z instytucjami europejskimi. W ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne: kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, leasing, pożyczki, poręczenia kredytowe i finansowanie kapitałowe.

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej finansowanie dla przedsiębiorców w ramach programów UE dostępne jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą liczyć np. na: brak lub niższe wymagane zabezpieczenia, brak lub niższy wymagany wkład własny, dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej, wyższą kwotę, wydłużony okres finansowania, obniżenie marży i brak statusu oraz obciążeń pomocy publicznej. W ramach programu COSME, 8 banków komercyjnych oraz kilkadziesiąt banków spółdzielczych oferuje preferencyjne kredyty do wysokości 600 tys. zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Banki te biorą udział w programie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Autor: Bohdan Szafrański

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM 2019_3_48_50_Finansowanie
Authors

Related posts

Góra
English