Zarządzanie Cyklem Życia Produktu – być i mieć współczesnego biznesu

 

Zarządzania Cyklem Życia Produktu, z ang. Product Lifecycle Management, a w skrócie PLM, to ogół zjawisk i procesów, które funkcjonują wokół nas bardzo często bez naszej świadomości, a może wręcz samoistnie. A to właśnie uświadomienie potencjału wynikającego z możliwości kontrolowania i wpływania na ten proces pozwala osiągnąć więcej korzyści. Mogą one wyniknąć chociażby z krótszego okresu niezbędnego do wprowadzenia nowego produktu na rynek czy też możliwości zarządzania jakością w cyklu życia produktu. Współcześnie, w dobie szybkiego postępu technologicznego i automatyzacji, trzeba dołożyć nie lada starań w walce o konkurencyjność w środowisku biznesowym. Aby uniknąć pułapki średniego rozwoju trzeba mieć na uwadze wiele czynników, między innymi: podnoszenie wydajności pracy, procesu projektowania produktu, produkcji, ograniczanie kosztów, budowanie więzi z klientami i szybką reakcję na ich potrzeby. Stoimy obecnie przed problemem jakim jest wyczerpywanie się zasobów naturalnych, co zmusza nas do ochrony środowiska. Przedsiębiorcy mierzą się z wyzwaniami takimi jak: recykling zużytych produktów, zmiana surowca bądź ograniczenie jego strat i energii czy chociażby czas pracy z tym związany. Jednocześnie, niezmiennie, ważna jest jakość jaką się oferuje. Zarządzanie produktem w cyklu życia na wszystkich jego etapach pozwala na dalszy rozwój i podniesienie konkurencyjności. Czymś co spaja wszelkie działania zmierzone do optymalizacji zarządzania jest PLM system Autodesk. Poniżej dowiesz się jak działa, które procesy usprawnia i dlaczego warto go wdrożyć.

 

Zarządzanie Cyklem Życia Produktu, a system PLM

Zarządzanie Cyklem Życia Produktu to pojęcie zawierające w sobie zagadnienia związane z produktem, mające usprawnić etapy: od narodzin koncepcji, poprzez projektowanie i wytwarzanie, po obsługę posprzedażową i recykling. Jest to możliwe dzięki gromadzeniu cyfrowych danych, ich przetwarzaniu a także, co bardzo istotne, udostępnianiu informacji o danym produkcie. Zarządzanie cyklem życia produktu PLM integruje zasoby ludzkie, dane, procesy i systemy biznesowe. Pozwala kontrolować i zarządzać całością informacji o produkcie, co prowadzi do zwiększenia produktywności i skuteczności przedsiębiorstwa. To swoisty szkielet informacyjny dla przedsiębiorstwa. System PLM można traktować jako centralną encyklopedię wiedzy, która jest aktualizowana na bieżąco przez programy używane do realizacji poszczególnych zadań albo przez systemy pomiarowe. Zarządzanie cyklem życia produktu ułatwiają pobierane cyklicznie potrzebne dane. Dzięki temu uczestnicy posiadają spójne i aktualne informacje na każdym etapie realizacji projektu. PLM wywodzi się z narzędzi CAD, CAM oraz PDM, jednak powinno być postrzegane jako integracja tych narzędzi z metodami, ludźmi i procesami podczas trwania cyklu życia produktu. To nie tylko rozwiązanie informatyczne, a przede wszystkim rodzaj strategii biznesowej. Rozwiązanie jakim jest system PLM Autodesk zostało stworzone dla przedsiębiorstw, które chcą usprawnić swoje działania i procesy. Co za tym idzie – stawiają na rozwój i konkurencyjność.

 

 

Co system PLM Autodesk może wnieść do Twojego przedsiębiorstwa? 

Warto zacząć od tego, że system PLM nie powinien być postrzegany jako jeden program czy aplikacja. Wiele rozwiązań programowych zostało przystosowanych do zarządzania konkretnym etapem cyklu życia produktu, a system PLM ma za zadanie integrować te rozwiązania w sprawnie funkcjonującą całość tak, by możliwe było ogarnięcie całego procesu i sprawne zarządzanie cyklem życia produktu. Rozwiązanie Autodesk opiera się na działaniu w chmurze danych. W jego skład wchodzą zbiory danych pochodzące z każdego etapu oraz narzędzie do automatyzacji procesów. Można wyróżnić między innymi:

 

  • Listę materiałów – zawiera wykaz komponentów, które wchodzą w skład danego produktu oraz informacje takie jak: własności materiału, szczegóły wykonawcze, technologię wykonania, czas pracy ludzi oraz cenę.
  • Zarządzanie zmianą – zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów związanych z rozwojem i modyfikacją istniejących produktów.
  • Zarządzanie jakością – działania eliminujące usterki, by zapewnić wymaganą jakość produktu.
  • Wprowadzanie nowego produktu – funkcja umożliwia harmonogramowanie, zarządzanie projektami i zadaniami podczas tworzenia nowych produktów.
  • Zarządzanie danymi produktu – zbiór rysunków technicznych i dokumentacji.
  • Współpraca z poddostawcami – zamawianie podzespołów i materiałów.

 

Zarządzanie cyklem życia produktu wiąże się z całym ekosystemem przedsiębiorstwa, dlatego system PLM Autodesk jest rozwiązaniem kompleksowym.  Gromadzi mnóstwo informacji, z których mogą czerpać pracownicy. Nie muszą przechodzić przez cały gąszcz danych, ponieważ otrzymują wycinek potrzebnych informacji, bez konieczności ich mozolnego wyszukiwania.

 

Przewaga konkurencyjna dzięki systemowi PLM Autodesk

System PLM Autodesk wspomaga pracowników na każdym etapie cyklu życia produktu, poczynając od koncepcji, kończąc na wycofaniu z produkcji czy recyklingu. Wdrożenie go pozwala na pełną przejrzystość procesu rozwoju produktu, ale też na redukcję czasu wprowadzania go na rynek. Skraca okres potrzebny na realizację  projektów do nawet 20-40%! Eliminuje błędy komunikacyjne w zespole, dzięki czemu pozwala na zbudowanie lepszych relacji z dostawcami i klientami. Więcej na temat możliwości systemu PLM przeczytasz na stronie firmy autodesk.pl. Korzyści płynące z wdrożenia go w Twojej firmie są na wyciągnięcie ręki! Doświadczenie, wiedza i wsparcie partnera biznesowego Autodesk czeka na Ciebie.

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English