Bezpieczeństwo w cenie. Po raz trzeci Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego w BPNT

rpt

 

Blisko 200 uczestników, 12 ekspertów i prelegentów w tym przedstawiciele firm: Cyberteq, Polskiego Stowarzyszenia Morskiej Energetyki Wiatrowej, CORONA serwis sp. z.o.o s.k, NOA Sp. z.o.o, UAvionics czy Belfor oraz przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa czy Polskiego Rejestru Statków S.A, a także dwa panele dyskusyjne i nade wszystko ogrom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa farm wiatrowych oraz innowacji technologicznych na morzu – to tylko kilka najważniejszych elementów zakończonego właśnie III Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego, które odbywało się w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni.

Organizatorzy konferencji: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z.o.o, PZU LAB SA oraz Polskie Forum Technologii Morskich, mają na celu stworzyć platformę wymianę wiedzy i doświadczeń dla przemysłu morskiego, który w wielu obszarach jest narażony na zagrożenia ciągłości funkcjonowania i rozwoju w wielu obszarach w tym cyberataki. Dlatego firmy z tego sektora chcąc minimalizować ryzyka prowadzenia biznesu, szukają najnowszych rozwiązań, w tym wsparcia przez technologie kosmiczne oraz innowacyjne projekty.

Tematami przewodnimi tegorocznej konferencji były: cyberbezpieczeństwo oraz zarządzanie bezpieczeństwem w portach morskim przy użyciu systemów antydronowych; technologie morskich farm wiatrowych oraz ich wpływ na polską gospodarką czy innowacyjne rozwiązania w przemyśle morskim. Ważnym tematem było także szacowanie ryzyka występujące w przemyśle morskim szczególnie dla branży offshore.

Forum Forum było podzielone na 3 panele tematyczne poświęcone tematyce bezpieczeństwa, zarówno infrastruktury krytycznej jak i innowacji technologicznych na morzu. Przedstawiano ryzyka występujące w przemyśle morskim oraz kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych. Eksperci skupili się w swych wystąpieniach na potencjale naukowym i inwestycyjnym przedsiębiorstw, uczelni, organizacji oraz innych podmiotów skupionych w pierwszej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza (ISP): technologii offshore i portowo – logistycznych.

Przemysław Sztandera – prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, witając przybyłych powiedział, że to już trzecie wydarzenie z cyklu Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. W pierwszym roku było około 60 uczestników, rok temu 120, a w tym roku  zarejestrowało się około 250 osób.

– Wydaje nam się, że to wydarzenie cieszy się dużym powodzeniem, zainteresowaniem temat jest bardzo istotny bo możemy mieć technologie, konstrukcje farm wiatrowych, budowania jednostek pływających ale proszę zwrócić uwagę jak kruche to wszystko jest jeśli chodzi o możliwość zhakowania i przejęcia kontroli nad takimi pojazdami czy zablokowania chociażby farmy wiatrowej i jakie to może rodzić skutki dla gospodarki – mówił prezes Przemysław SztanderaOstatnio było takie wydarzenie, że nie działały serwery w pewnej instytucji. To spowodowało też perturbacje dla kraju i dla wielu firm.

Prezes Przemysław Sztandera przypomniał, że Polska jest jedną wielką strefę inwestycji, więc firmy z wielu branż mogą odzyskać na starcie od 35 do 50% kosztów inwestycji, nie płacąc podatku dochodowego i warto rozmawiać o takich planach inwestycyjnych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Odzyskane pieniądze można przeznaczyć na kolejne inwestycje i rozwój. Zachęcam do tego; życzę by forum było udane, żebyście państwo wysłuchali wiele interesujących prezentacji, referatów, byście mogli skorzystać z poszerzania swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, która tak bardzo ważna jest  w zmieniającej się rzeczywistości, w rozwoju technologii – mówił pan prezes Przemysław Sztandera.

– Wielkim zaszczytem dla mnie jest być tutaj i współorganizować Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego – powiedział Jerzy Czuczman – prezes zarządu Polskiego Forum Technologii Morskich. – Jesteśmy organizacją, która ma dopiero 10 miesięcy, a już zrzesza prawie 40 firm. Jesteśmy organizacją polską, ale mamy kontakty na kierunku norweskim, także z Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej. Prowadzę debatę na temat: „Innowacje technologiczne na morzu” Zapraszam serdecznie – mówił prezes Jerzy Czuczman podczas uroczystości otwarcia Forum.

– Witam państwa bardzo serdecznie na trzecim Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego  – powiedział Dariusz Gołębiewski – wiceprezes zarządu PZU LAB S.A. – Gdy kilka lat temu z zarządem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozmawialiśmy o tym, co możemy wspólnie zrobić dla tego regionu Pomorza, postanowiliśmy zorganizować początkowo w założeniach drobne forum, które łączyłoby środowisko biznesu zgromadzonego wokół przemysłu morskiego, instytucji państwowych, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo przemysłu morskiego oraz nauki, która tutaj bardzo intensywnie się rozwija. Jak już powiedział pan prezes Przemysław Sztandera, rozrosło się to Forum do granic możliwości lokalowych. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie, na nasze zaproszenie. Życzę państwu bardzo efektywnych debat podczas tego forum, rozmów kuluarowych bardzo ciekawych. Mam nadzieję że wiele tematów będziemy również z państwem mogli zrealizować – mówił prezes Dariusz Gołębiewski.

Bardzo istotne było wprowadzenie do części roboczej Forum. Dokonał tego gość specjalny dr Witold Skomra – doradca Rządowego Centrum bezpieczeństwa, szef Wydziału Infrastruktury Krytycznej RCB, wykładowca akademicki. Dr Witold Skomra mówił na temat: „Znaczenie morskich usług logistycznych i towarzyszącej im infrastruktury w utrzymaniu usług kluczowych”, jednak w swym wystąpieniu powiedział też o innych aspektach bezpieczeństwa.

– Staramy się do kwestii bezpieczeństwa podchodzić kompleksowo. Począwszy od bezpieczeństwa związanego z infrastrukturą krytyczną zlokalizowanego na terenach portów, stoczni, czy innych zakładów współpracujących z szeroko pojętym sektorem morskim, aż po bezpieczeństwo związane z transportem morskim – mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Nie zapominamy jednak o cyberbezpieczeństwie, do którego przykładamy specjalną uwagę od pierwszej edycji forum, a które ze względu na rozwój techniki jest najtrudniejsze do opanowania.

Według szacunków, w 2018 roku ok. 80 procent polskich przedsiębiorstw doświadczyło przynajmniej jednej próby cyberataku. Tak duża liczba prób pokazuje skalę potrzeb w przedsiębiorstwach na Pomorzu, które rozwijają całą gospodarkę tego sektora.

– Zakończyliśmy etap systemu monitorowania przestrzeni powietrznej, kontrolujemy wloty dronów i wydajemy zgody w sposób elektroniczny dla osób mających licencje mimo, że przestrzeń należy do 34. Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej (…) Kolejny etap to wprowadzenie sytemu, który w dedykowanej przestrzeni powietrznej będzie mógł działać przeciwdronowo (…) Bardzo ważny jest tu element częstotliwości radiowej, żeby nie zakłócać pracy interesariuszy w porcie – mówił Józef Zawadzki. Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Zarządu Morskiego Portu w Gdyni S.A – Wloty dronów na tereny kontrolowane są ogromnym problemem dla portów morskich i lotniczych, który naraża je na ogromne koszty – dodaje

Zespół Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, który przygotowywał program wydarzenia zdecydował się na ciekawą interaktywną formułę wymiany opinii gości konferencji. Dzięki specjalnej aplikacji, goście mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami i zabrać głos w dyskusji i wymianie zdań w istotnych tematach dotyczących konferencji.

I tak zadano m.in. pytania o to:

  • Jakie zagrożenia wg. Państwa są najmniej kontrolowane w polskim przemyśle morskim (porty, stocznie, transport) lub mogą być istotne w najbliższych latach? (53% ankietowanych odpowiedziało, że największym zagrożeniem może być atak cybernetycznty, 24%, że ryzyka klimatyczne. 13% pytanych za niebezpieczeństwo uznało konkurencję innych rynków, a 10% ryzyka techniczne, takie jak awarie czy pożary).
  • W jakie źródła energii powinna inwestować Polska? (Zdecydowana większość, bo aż 62% uczestników udzieliło odpowiedzi, że najlepszym źródłem energii jest energetyka wiatrowa na morzu. 35% postawiło na duże elektrownie jądrowe, a odpowiedzi odnośnie elektrowni wodnych i rozproszonej energetyki jądrowej uzyskały po 15%. Nikt z pytanych nie wybrał odpowiedzi o blokach gazowo-parowych).

Rekordowa liczba uczestników, niezwykle ważne tematy prelekcji oraz ciekawe dyskusje a także dostęp do szerokiej oferty kontaktów do firm i ekspertów tych branż – to gwarancja świadcząca o potrzebie organizacji takiego wydarzenia w Gdyni, na Pomorzu. Mamy nadzieję,  że ta oraz kolejne przyszłe edycje Forum, efektywnie służą przemysłowi morskiemu w zagwarantowaniu bezpieczeństwa polskim przedsiębiorstwom, oraz pozwalają wymieniać najwyższej jakości wiedzę, która oferuje niezwykłą szansą na rozwój tego środowiska gospodarczego na Pomorzu.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowy Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Źródło: PSSE

Authors

Related posts

Góra
English