ABC operatora wózka widłowego

 

Paweł Strycharski

ODDK

 

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).
Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia: kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego, rodzaje i budowa wózków, ładunkoznawstwo, zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym, od czego zależy stateczność i stabilność wózka, czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami, itd.

 

www.oddk.pl

Authors

Related posts

Góra
English