Modernizacja maszyn

 

Prowadzenie nowoczesnej produkcji coraz częściej wiąże się z wymianą lub modernizacją wykorzystywanych dotychczas maszyn i urządzeń. W wielu przypadkach umiejętne przeprowadzenie modernizacji przynosi też znaczące oszczędności. Dlatego od razu zadajmy pytanie, jaki byłby konieczny zakres planowanych prac.

 

Wiele zakładów produkcyjnych ma dziś ponad 20 lat i – jak ocenia firma Rockwell Automation, ma starsze systemy automatyki, które już osiągają przewidywany czas eksploatacji. Starszy sprzęt i wyposażenie linii produkcyjnych utrudnia skuteczną rywalizację na wymagającym rynku konsumentów i odbiorców produktów.

Specjaliści zwracają uwagę na dwa możliwe scenariusze w prowadzonych modernizacjach. Można usprawnić jeden z elementów procesu produkcyjnego np. zmodernizować jedno urządzenie lub przeprowadzić modernizację i remont całego ciągu produkcyjnego. Ten drugi pozwoli w szerszym zakresie zastosować współczesne technologie, ale taki zakres prac wiąże się z wyższymi kosztami i wymaga odpowiedniego przygotowania oraz czasu na jego realizację. Otwiera to możliwość poprawy produktywności obecnie, ale też wiele wskazuje, że pozwoli na wykorzystanie nowych technologii w przyszłości.

Warto przyjrzeć się jakie technologie rewolucjonizują dziś wykorzystanie maszyn i urządzeń w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Zgodnie z oceną specjalistów z firmy Siemens, technologie, które nawet dziś zaczynają pojawiać się na liniach produkcyjnych to sztuczna inteligencja (AI) lub „ulepszone algorytmy uczenia maszynowego” co pozwala na radykalne skrócenie czasu produkcji. Z przygotowanych przez firmę informacji wynika, że już w 2017 r. 66% światowych firm produkcyjnych wdrożyło technologię chmury obliczeniowej do obsługi swoich linii produkcyjnych. W nadchodzących latach przewiduje się, że gromadzenie danych w chmurze będzie dotyczyć każdego działu produkcji fabrycznej. To oczywiście wiąże się z wykorzystaniem różnego typu czujników w maszynach i na liniach produkcyjnych oraz komunikację z nimi poprzez przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT). Unowocześnienie maszyn i urządzeń i wykorzystanie w nich nowych technologii daje możliwość sprawniejszej obsługi w tym wykonywania napraw przy wykorzystaniu technologii takich ja rozszerzona rzeczywistość (AR) oraz tzw. cyfrowych bliźniaków (Digital Twins) do wirtualnego modelowania procesów i takiego ich testowania. Przed podjęciem decyzji o zakresie modernizacji specjaliści radzą, żeby zadać sobie pytanie: czy brak możliwości zaspokojenia zapotrzebowania ze strony klientów i oczekiwań dotyczących efektywności wynika z naszych przestarzałych procesów i systemów, a nie tylko z wykorzystania pojedynczych starszych maszyn? Jak bardzo jest nam potrzebna (i jak szczegółowa) bezpośrednia informacja o wykonywanych operacjach i dostęp do zgromadzonych takich danych? Pamiętajmy, że dostępne nowe systemy i urządzenia mają już wbudowane nowoczesne czujniki i oferują pozyskiwanie danych we wszystkich punktach procesu produkcyjnego. Warto dodać, że obecnie jest kilka sposobów na umieszczanie nowoczesnych czujników IIoT na liniach i w urządzeniach produkcyjnych oraz na instalowanie koniecznej infrastruktury bez specjalnej konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

 

Autor: Bohdan Szafrański

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM 2019_3_42_44_Modernizacja
Authors

Related posts

Góra
English