Krakowski Park Technologiczny – rok wielkich liczb i nowych wyzwań

 

  • 50 decyzji o wsparciu i ponad 2,2 mld nakładów inwestycyjnych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
  • 2000 uczestników międzynarodowej konferencji Digital Dragons
  • Kilkaset zgłoszeń do kolejnych edycji programu akceleracyjnego KPT ScaleUp
  • KPT w piątce konsorcjów w Polsce wybranych do realizacji programu Hub Innowacji Cyfrowych
  • KPT po raz pierwszy został liderem, a nie tylko partnerem międzynarodowego konsorcjum projektowego

Powyższe dane w pewnym stopniu obrazują różnorodność działań Krakowskiego Parku Technologicznego w 2019 roku. To chyba jeden z bardziej intensywnych okresów w życiu Spółki. Spośród wielu sukcesów, które osiągnął KPT w minionym roku, warto wymienić te najbardziej spektakularne.

 

Polska Strefa Inwestycji – wspieramy rozwój dojrzałych przedsiębiorstw

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji Krakowski Park Technologiczny zajął drugie miejsce pod względem zadeklarowanych nowych miejsc pracy wśród spółek zarządzających strefami oraz pod względem liczby wydanych decyzji o wsparciu. Tym samym KPT znalazł się w czołówce spółek zarządzających PSI.

To jest najlepszy strefowo rok w 22-letniej historii KPT. Chciałbym bardzo pogratulować zespołowi zaangażowanemu w ten sukces, ale nade wszystko małopolskim przedsiębiorcom, którzy dzięki odważnym inwestycjom i skromnemu wsparciu KPT mogą rosnąć szybciej – komentuje Wojciech Przybylski, prezes zarządu KPT.

Największą tegoroczną inwestycją była inwestycja firmy Orlen, która otrzymała decyzję o wsparciu w maju 2019 roku. Całkowita wartość wynosi 400  milionów złotych, a w ramach decyzji o wsparciu Orlen zainwestuje 300 mln złotych.

 

Digital Dragons – działamy na rzecz branży gier

Organizowana przez Krakowski Park Technologiczny konferencja na stałe wpisała się już w kalendarz najważniejszych wydarzeń branży developerów gier na świecie, a oczy większości z nich skierowane są pod koniec maja na Kraków. Digital Dragons, będąc kluczowym wydarzeniem tego typu w Europie, przyciągnęło w ubiegłym roku rekordową liczbę osób, firm oraz wystawców. Krakowskie Centrum Kongresowe ICE odwiedziło blisko 2000 uczestników z 48 krajów, reprezentujących 650 firm. Wzięli oni udział w 80 wykładach prowadzonych przez ekspertów z branży gier, a w ciągu dwóch dni zaplanowali niemal 1700 spotkań!

W 2019 roku odbywał się kolejny cykl szkoleń Digital Dragons Academy – skierowany do młodych profesjonalistów, studentów i osób zainteresowanych rozpoczęciem pracy w branży gier. Szkolenia w sezonie 2019/2020 po raz pierwszy na stałe zawitały do dwóch miast: Krakowa oraz Warszawy.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także Inkubator Digital Dragons przeznaczony w tej edycji przede wszystkim dla niezależnych twórców gier na PC oraz konsole. Zajęcia kolejnej edycji rozpoczęły się w listopadzie.

 

Przemysł 4.0 – wspieramy cyfrową transformację przedsiębiorstw

Już od 2017 roku KPT realizuje program akceleracyjny KPT ScaleUp, w ramach którego świadczy usługi dla startupów oraz dużych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu doprowadzenie do ich wzajemnej współpracy. Akcelerator KPT ScaleUP jest ukierunkowany na młode, technologiczne spółki, które oferują swoje innowacyjne rozwiązania dla szeroko rozumianego Przemysłu 4.0. W sumie w całym programie wzięło już udział 34 startupów, w tym roku 11, a obecnie trwa wybór kolejnych do IV edycji.

W ubiegłym roku  KPT został jednym z pięciu konsorcjów, które zyskały uznanie w oczach ekspertów oceniających w konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt złożony przez KPT i partnerów zdobył najwyższą liczbę punktów sposób wszystkich 41 zgłoszonych w konkursie.

W ramach projektu, jako Digital Innovation Hub KPT będzie wspierać przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić do swoich firm innowacyjne technologicznie rozwiązania, nie wiedzą jednak jak mają to zrobić.

Zaoferujemy przedsiębiorcom szkolenia, doradztwo i demonstrację technologii bezpośrednio w siedzibach firm. Zapewnimy im szczegółowy plan transformacji i przewodnik, jak zbalansować inwestycje, by była jak najbardziej efektywna. Pokażemy im, że cyfryzacja, robotyzacja i cyberbezpieczeństwo to nie tylko modne hasła, ale kierunki rozwoju, które są koniecznie w każdej firmie – mówi Bartosz Józefowski, wicedyrektor działu parku technologicznego.

Partnerami tego projektu są: ASTOR, T-Mobile, AGH, PK, Instytut Kościuszki, BIM Klaster.

W tym obszarze KPT działa także międzynarodowo realizując projekt S3HubsinCE, którego celem jest odpowiednie spozycjonowanie Centrów Innowacji Cyfrowej, zwanych DIHami, z Europy Środkowej w Regionalnych Strategiach Innowacji. Zbudowanie kompetencji regionalnych DIH-ów z takich krajów, jak Węgry, Chorwacja, Niemcy, Austria, Włochy, Polska i Słowenia w oparciu o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między partnerami projektu wzmocni konkurencyjność poszczególnych regionów oraz rodzimych przedsiębiorstw.

Te wątki połączyła konferencja pod hasłem „Co napędza Przemysł 4.0 w Małopolsce?” zorganizowana pod koniec listopada. W czasie tego wydarzenia można było zobaczyć efekt sześciomiesięcznej pracy ze startupami w ramach Demo Day KPT ScaleUp, posłuchać o sukcesach polskich spółek funkcjonujących w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, a podczas paneli poświęconych fabryce przyszłości można było dowiedzieć się, jak Przemysł 4.0 może pomóc firmie zoptymalizować produkcję.

Udało nam się po raz pierwszy, w takiej silnej reprezentacji, zaprosić przedstawicieli wszystkich środowisk, z którymi współpracujemy: startupów, przedsiębiorstw przemysłowych, a także administracji – mówi Łukasz Słoniowski, wiceprezes zarządu KPT.

W ramach programu Interreg Europa Środkowa KPT znalazł się na elitarnej liście 9 projektów, które uzyskały dofinansowanie Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy w historii KPT jest liderem międzynarodowego konsorcjum projektowego, współpracując m.in. z takimi instytucjami jak jeden z instytutów Fraunhofera, czy narodowe platformy Przemysłu 4.0 z Austrii i Czech.
Ten projekt to poszerzenie działań związanych z Hubem Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub) na arenie międzynarodowej.

KPT podjął także współpracę z europejską siecią EIT Digital. W ramach tego partnerstwa spółka wspiera przedsiębiorstwa w zakresie wzrostu, rozwoju technologii i pozyskiwania partnerów biznesowych.

Wszystkie te działania budują nowy obszar zainteresowań KPT, mający na celu wsparcie przedsiębiorstw w transformacji cyfrowej, która staje się coraz poważniejszym wyzwaniem w dzisiejszym świecie.

 

Siscode i Power Up your Business in Małopolska – współpracujemy z regionem

Krakowski Park Technologiczny realizując także międzynarodowe projekty, uwzględnia zapotrzebowanie lokalne. Dlatego w ramach międzynarodowego programu Siscode wykorzystuje nowoczesne metody ko-kreacji i design thinking do współpracy z władzami administracyjnymi w celu rozwiązywania lokalnych, bieżących problemów, np. takich jak smog. W 2019  roku KPT przeprowadził warsztaty w krakowskich gminach „Porozmawiajmy o powietrzu. Dzielmy się pomysłami. Szukajmy rozwiązań” w wyniku, których powstał wyczerpujący raport. Konsekwencją tych działań było także zaangażowanie się w Smogathon i przeznaczenie nagrody 60 tysięcy złotych na wdrożenie najlepszego rozwiązania w jednej z podkrakowskich gmin.

Spółka od kilku lat także stara się podnieść standardy obsługi inwestora w Małopolsce, organizując warsztaty i szkolenia dla urzędników z gmin. Do tego celu służą projekty Power Up your Business in Małopolska.

 

Pomagamy firmom rozwijać się szybciej

Trudno opisać tu wszystkie działania, w które KPT zaangażował się w tym roku.

Nie piszemy o działającym od ponad 10 lat Inkubatorze Technologicznym, o funduszach zalążkowych, o programie akceleracyjnym SpaceUp, którego kolejna edycja właśnie trwa, o studiu postprodukcyjnym Multilab i kolejnych filmach, które zdobywają nagrody na festiwalach, o setkach wydarzeń, które odbyły się w KPT i blisko 7 tysiącach osób, które wzięły w nich udział. Tymczasem wszystkie te działania stanowią o sile oddziaływania Krakowskiego Parku Technologicznego i przyczyniają się do sukcesów wpieranych przez nas firm. A to właśnie na ich sukcesach zależy nam najbardziej, przecież to one są miarą naszych wszystkich projektów i programów.

 

Źródło: KPT

Authors

Related posts

Góra
English