Pociągi transportowe (Mizusumashi)

 

Pojedynczy wózek (platformowy, widłowy) może przewieźć ograniczony ładunek. Jeśli jednak zastosujemy szereg wagoników ciągniętych przez odpowiedni ciągnik, można takich ładunków przewieźć kilka za jednym kursem. Zwiększa się tym samym wydajność ciągów transportowych.

Pociągi transportowe, zwane także pociągami logistycznymi lub Mizusumashi, spotyka się przede wszystkim tam, gdzie należy rozwieźć komponenty do produkcji. Dotyczy to zwłaszcza fabryk wyposażonych w taśmy produkcyjne, bowiem elementy do montażu muszą być dostarczone w odpowiednich ilościach i odpowiednim czasie na konkretne stanowiska pracy. Pojedyncze kursy jednym środkiem transportowym byłyby nieefektywne (zbyt częste kursy, za dużo wózków na hali), zatem wózki transportowe spina się w pociągi, które są holowane za pomocą ciągnika. Ponieważ jeden holownik ciągnie kilka takich wózków, tym samym występuje kilkakrotnie mniejsze zapotrzebowanie na operatorów oraz na wózki z napędem – jako doczepne wystarczą pojazdy o prostej konstrukcji z odpowiednimi dyszlami do przyczepienia do holownika lub poprzedzającego wózka.

Jak mówi Dyrektor Działu Advanced Applications STILL Polska: – Pociągi z zestawami platform transportowych nadają się doskonale do zaopatrzenia linii produkcyjnych. W warunkach zwiększających ryzyko kolizji, o ich przydatności decyduje również większa niż w przypadku wózków widłowych widoczność wokół pojazdu. Zestawy transportowe powinny być zatem domyślnym wyborem w przedsiębiorstwach, gdzie ładunki (także niespaletyzowane) muszą przemierzać duże odległości, gdzie szerokość alejek nie zostawia wiele miejsca na swobodne manewrowanie, a natężenie ruchu jest względnie duże. Lotniska, linie produkcyjne i zakłady o dużej powierzchni – wszędzie tam zastosowanie zestawów transportowych może przynieść oszczędności.

Michał Korcyl, Koordynator Marketingu Wamech dodaje: – Nie istnieje specyficzna branża dla której zarezerwowane jest wykorzystanie pociągów logistycznych. Istnieje natomiast kilka kwestii, które świadczą o tym, że użycie pociągów ma uzasadnienie. Pierwszą i zapewne najistotniejszą jest zapotrzebowanie linii produkcyjnej ilość pojemników/palet, które trzeba przewieźć i odległość na którą są transportowane. Im więcej pojemników, i większa odległość na którą należy je przewieź, tym opłacalność wprowadzenia pociągu będzie większa. Nie bez znaczenia jest również poziom bezpieczeństwa – brak wózków widłowych na produkcji przekłada się na jego znaczącą poprawę. Operator ma pełną widoczność ścieżki z przodu ciągnika jak i po jego bokach, więc może szybciej i pewniej reagować na niespodziewane sytuacje, takie jak wtargnięcie na trasę przejazdu. Pociągi logistyczne pomagają również na usystematyzowanie procesu produkcyjnego i poniekąd wymuszają lepszą jego organizację.

 

Autor: Tomasz Kurzacz

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):
GM_2019_02_36_39_Pociagi_transportowe

 

Authors

Related posts

Góra
English