Monthly Archives: Grudzień 2019

Nowa inwestycja Mazurskie Meble Szynaka Interline

Nowa inwestycja Mazurskie Meble Szynaka Interline

  11 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego kompleksu biurowo-produkcyjno-magazynowego MM Szynaka Interline w Nowym Mieście Lubawskim. Budowa i wyposażenie hali produkcyjnej z magazynem o łącznej powierzchni ponad 9 tys. mkw. oraz zapleczem socjalno-biurowym o pow. ok. 2 tys. mkw. kosztowała ponad 36 mln zł i została zrealizowana w ramach zezwolenia wydanego

Materiały pasów napędowych

  Mechaniczne przenoszenie napędu wykorzystywane jest w wielu maszynach i urządzeniach. Natomiast konkretne oczekiwania co do jego przebiegu oraz dokładności, uzależnione są od charakteru procesu produkcyjnego, specyfiki branży itp. Dlatego też można rozróżnić kilka typów pasów napędowych.   Elastyczność, wytrzymałość, odporność na działanie czynników zewnętrznych, bardzo precyzyjne przenoszenie napędu – wszystkie te właściwości są istotne, ale bywa,

Podstawy syntezy pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania

  Jerzy Świder Wydawnictwo Politechniki Śląskiej   W podręczniku przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące budowy, projektowania i symulacji pneumatycznych oraz elektropneumatycznych układów sterowania. Podręcznik jest adresowany zarówno do studentów wyższych uczelni technicznych, jak i do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej ogólnej wiedzy z obszaru pneumatyki.   www.wydawnictwopolitechniki.pl

SKF QuickCollect

  Aplikacja używana razem z czujnikiem SKF QuickCollect może zbierać, przechowywać i udostępniać dane na temat stanu urządzenia (wibracje i temperatura). Użytkownicy mogą ustawić progi alarmowe lub wykorzystać standardy branżowe, aby określić stan urządzenia. Detektor SKF QuickCollect doskonale sprawdza się jako element wyposażenia personelu serwisowego, operacyjnego i do spraw utrzymania ruchu oraz niezawodności, wykorzystywany do gromadzenia danych w trakcie obchodów.

Pompy w układach centralnego smarowania

  W układach centralnego smarowania środek smarny podawany jest za pomocą pompy. Stosuje się pompy ręczne, elektryczne, hydrauliczne lub pneumatyczne.   Systemy centralnego smarowania dzielą się głównie na jednoliniowe, dwuliniowe oraz progresywne (ponadto można wyróżnić jeszcze system natryskowy mgłą olejową oraz MQL). Każdy taki system ma swoją charakterystykę i przeznaczenie. Do każdego z nich należy stosować odpowiednie

Hyundai Engineering może zaczynać budowę Polimerów Police

  Hyundai Engineering Co. Ltd („Hyundai”) rozpoczyna prace związane z realizacją Projektu Polimery Police. 23 grudnia br. spółka zależna Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Grupa Azoty Polyolefins S.A. wydała wykonawcy Projektu Polimery Police Polecenie Przystąpienia do Pełnej Realizacji (Full Notice to Proceed). Zgodnie z harmonogramem prace budowlane zaczną się

Zapadły decyzje o połączeniu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 i 4

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia WZL-2 S.A. w Bydgoszczy i WZL-4 S.A. w Warszawie podjęły uchwały o połączeniu obydwu spółek w jeden podmiot ze skutkiem od dnia rejestracji uchwał przez właściwe sądy rejestrowe. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 4 S.A. na Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego WZL-2 w zamian za akcje, które zostaną wydane akcjonariuszom WZL-4. – Konsolidacja spółek

Projekty fotowoltaiczne PGE Energia Odnawialna wygrały aukcję OZE organizowaną przez URE

  PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zbuduje w 2020 roku cztery jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne: w województwie lubelskim, podkarpackim i lubuskim. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki zwycięstwu projektów: PV Bliskowice, PV Lesko, PV Lutol1 i PV Lutol2 w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. W ramach

Nowa fabryka Outokumpu

  OutokumpuDistribution Polska wybuduje w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Tucznawy w Dąbrowie Górniczej fabrykę do przerobu stali nierdzewnej. Firma zainwestuje 187 mln zł i zatrudni co najmniej 40 pracowników. W nowym zakładzie będą wytwarzane produkty dla zaawansowanych technologicznie branż, w tym m.in. dla motoryzacji, sektora AGD, czy przemysłu ciężkiego.   Źródło: KSSE

Góra
English