Rekordowe wyniki instrumentów finansowych UE w 2019 roku!

 

Rok 2019 był rekordowy pod względem wykorzystania w Polsce instrumentów finansowych programów UE!

Wg szacunków Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, z oferty preferencyjnego finansowania w ramach programów COSME, Horyzont 2020, EaSI oraz Kreatywna Europa skorzystało już blisko 38 tys. polskich przedsiębiorców. Zawarli oni ponad 44 tys. umów finansowania, o wartości ok. 7,7 mld zł.

W samym roku 2019 z oferty tej skorzystało prawie 19 tys. polskich przedsiębiorców, którzy w ramach ponad 22 tys. umów wykorzystali ponad 3,8 mld zł preferencyjnych kredytów, leasingu i innych form finansowania zwrotnego. Oznacza to, że ok. połowa wszystkich umów i środków uruchomionych w Polsce w ramach instrumentów finansowych programów UE na lata 2014-2020, została zrealizowana w kończącym się roku!

Mimo coraz bardziej intensywnego wykorzystywania przez polskich przedsiębiorców tej formy wsparcia, nie należy obawiać się szybkiego wykorzystania wszystkich dostępnych środków. Wg szacunków i informacji zebranych przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych, w ramach aktualnych portfeli finansowania zakontraktowanych przez Narodowych Pośredników Finansowych Programów UE, na polskich przedsiębiorców czeka jeszcze ok. 3 mld zł preferencyjnych kredytów, leasingu itp. Planowane są także kolejne umowy, zakładające udostępnienie w Polsce blisko 4 mld zł nowego preferencyjnego finansowania!

Informacje szczegółowe dotyczące wsparcia w ramach instrumentów finansowych programów UE są dostępne na stronie KPK IF PUE: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/

 

Źródło: SSSE

Authors

Related posts

Góra
English