Materiały pasów napędowych

Źródło: Fenner Drives

 

Mechaniczne przenoszenie napędu wykorzystywane jest w wielu maszynach i urządzeniach. Natomiast konkretne oczekiwania co do jego przebiegu oraz dokładności, uzależnione są od charakteru procesu produkcyjnego, specyfiki branży itp. Dlatego też można rozróżnić kilka typów pasów napędowych.

 

Elastyczność, wytrzymałość, odporność na działanie czynników zewnętrznych, bardzo precyzyjne przenoszenie napędu – wszystkie te właściwości są istotne, ale bywa, że szczególny nacisk kładziony jest na jedną z nich. Wybór odpowiedniego pasa wiąże się z przeanalizowaniem dostępnych grup tego rodzaju produktów, zarówno pod kątem ich budowy, jak i materiałów z jakich zostały wykonane.

 

Typy pasów napędowych

Jak radzi mgr inż. Tomasz Walicki Kierownik działu Techniczno-Handlowego w firmie Elementy Budowy Maszyn i Automatyki – Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz, omawianie materiałów z jakich wykonywane są pasy napędowe oraz ich właściwości, należy zacząć od wyodrębnienia przynajmniej podstawowych typów. Obecnie na rynku dostępne są rozmaite produkty, a wśród nich pasy: klinowe, zębate, wielorowkowe, zespolone i płaskie. Natomiast w przypadku pasów mających zastosowanie w przemyśle, na szczególną uwagę zasługują dwie podstawowe grupy, czyli pasy zębate oraz pasy klinowe. Do pierwszej z nich należą: pasy z podziałką metryczną z zębami zaokrąglonymi (HTD, STD, RPP, ATP) lub z zębami trapezowymi (T, AT) oraz pasy z podziałką calową i zębami trapezowymi (XL, MXL, L, H).

Jeśli chodzi o pasy klinowe, można wyróżnić następujące typy: pasy wąskoprofilowe, pasy szerokoprofilowe i pasy o profilu klasycznym. Dodatkowo pasy klinowe dzielimy na owijane, czyli gładkie, oraz uzębione, czyli nieowijane o bokach ciętych. Z pewnością warto wspomnieć też o nowoczesnych pasach segmentowych.

 

Autor: Sabina Frysztacka

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

GM_2019_02_22_24_Pasy
Authors

Related posts

Góra
English