Kolejne zlecenie dla Projprzem Budownictwo

 

W dniu 2 grudnia Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM  S.A., otrzymała zlecenie od spółki STARION Poland Sp. z o.o. siedzibą w Biskupicach Podgórnych na realizację inwestycji budowlanej pn.: “Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla zadania inwestycyjnego polegającego na etapie I rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część produkcyjno-magazynową wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku magazynowo – technicznego w Biskupicach Podgórnych na podstawie projektu przekazanego przez Inwestora”.

Wartość wynagrodzenia umownego wykonawcy wynosi 17,6 mln zł netto, z czego na Projprzem Budownictwo przypada kwota 17,1 mln zł netto. Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu zlecenia na 30.09.2020 r.

TARION Poland Sp. z o. o. to pierwszy poddostawca firmy LG Chem Wrocław Energy, dla której Projprzem Budownictwo Sp. z o. o. realizował już kontrakty. STARION w 2017 roku rozpoczął budowę swojego zakładu w Biskupicach Podgórnych – na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK KOBIERZYCE. Spółka zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie otrzymała pod koniec czerwca 2017 roku a 1 września odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję firmy Starion Poland Sp. z o.o.. W uroczystości wzięli udział m.in. Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Pan Dariusz Śliwowski, Prezesi koncernów LG Chem Wrocław Energy, LG Display, LG Electronics a inwestor działalność rozpoczął zgodnie z założeniami już w czerwcu 2018 roku. Starion Poland jest producentem plastikowych obudów do baterii przeznaczonych do pojazdów elektrycznych. Inwestycja ulokowana została w bliskim sąsiedztwie ciągle rozbudowującego się zakładu firmy LG Chem Wrocław Energy, przy ul. LG 4 w Biskupicach Podgórnych.

 

Źródło: PROJPRZEM MAKRUM

Authors

Related posts

Góra
English