Nowe certyfikaty kolejowe

 

Instytut Kolejnictwa przyznał PGO SA certyfikat WE, umożliwiający sprzedaż sprzęgów i haków kolejowych na rynki europejskie. To najlepsze potwierdzenie, że proces produkcyjny oraz wyroby spełniają normy i dyrektywy TSI dla systemu kolei wymagane w Unii Europejskiej.

PGO od kilku lat rozwija technologię i produkcję na potrzeby rynku kolejowego. Dziś oferta grupy obejmuje komponenty i detale do produkcji oraz modernizacji taboru kolejowego. Zakłady w Piotrkowie Trybunalskim i Śremie mają m.in. zezwolenie PKP Cargo SA na produkcję kół zębatych układów napędowych lokomotyw, kompletnych maźnic i ich elementów w tym maźnic żeliwnych oraz gniazd i czopów skrętu. Z kolei gorlicka Kuźnia Glinik oferuje na tym rynku: osie zestawów kołowych i kół zębatych do taboru kolejowego, wały drążone, wieszaki resorów, sworznie do taboru kolejowego, sprzęgi śrubowe, aparaty cięgłowe i haki.

 To trudny i wymagający rynek, również ze względu na bardzo rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Ale to także dobre miejsce dla nas jako producenta odlewów żeliwnych, staliwnych i różnego rodzaju odkuwek – komponentów, które znajdują zastosowanie w całym transporcie szynowym, od kolei, przez lokomotywy, wagony, po tramwaje i metro – podkreśla Tomasz Szofer, dyrektor branżowy ds. rozwoju rynku kolejowego w PGO SA.

Popatrzmy na rynek, na którym działa grupa PGO SA. Z ostatnio publikowanych informacji wynika, że w ramach realizowanej obecnie strategii inwestycyjnej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” tylko do roku 2023 ten przewoźnik zamierza kupić i zmodernizować blisko 900 wagonów. Z kolei PKP Cargo, największy w Polsce operator kolejowych przewozów towarowych (i jeden z większych w Unii Europejskiej) wykorzystuje ponad 2,5 tys. lokomotyw i ponad 60 tys. wagonów.

 

 

– Koleje to branża i odbiorcy z perspektywami. Docelowo chcemy współpracować z najważniejszymi spośród działających w Europie 1667 zakładów naprawczych, lokomotywowni czy też producentów wagonów. Dane mówią same za siebie. Lokomotywy i wagony muszą być remontowane – i będą. Nikt nie może sobie pozwolić tylko na kupowanie nowych. Tymczasem według szacunkowych danych średni wiek lokomotyw w Polsce to ok. 35 lat, a wagonów – ok. 30 lat – podsumowuje Andrzej Bulanowski.

Przypomnijmy, że spółki z grupy PGO uzyskały dla swoich produktów m.in. certyfikaty wydane przez PKP Intercity, PKP Cargo, PESA Bydgoszcz oraz Deutsche Bahn. Produkcja na rzecz przemysłu kolejowego wpisuje się w strategię dywersyfikacji działalności grupy i jest skutecznie rozwijana z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji i zasobów.

Dzięki dwóm realizowanym we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przy wsparciu funduszy unijnych w Śremie i Piotrkowie Trybunalskim projektom badawczo – rozwojowym  możliwe będzie dalsze rozwijanie produktów dla branży transportowej.

 

Źródło: PGO

Authors

Related posts

Góra
English