Neutralizacja uciążliwych zapachów

 

Przebywanie w otoczeniu, w którym dochodzi do emisji odorów jest nie tylko nieprzyjemne, ale może być również szkodliwe dla zdrowia. Biorąc pod uwagę, że w przypadku wielu przedsiębiorstw efektem ubocznym ich działalności jest właśnie występowanie uciążliwości zapachowych, należy odpowiednio im przeciwdziałać, uwzględniając tym samym stosowne regulacje prawne (pozwolenie zintegrowane, standard BAT).

 

Generowanie uciążliwych związków zapachowych to problem, z którym można mieć do czynienia między innymi podczas realizowania procesów produkcyjnych, w związku ze świadczeniem pewnych rodzajów usług czy w ramach aktywności rolniczej. Adam Chojnacki, właściciel firmy Trioxygen wymienia następujące przykłady dotyczące rozmaitych branż, w przypadku których wskazana bywa dezodoryzacja:

– przemysł i obróbka różnych produktów w tej samej hali – np. firma logistyczna przepakowuje w tym samym pomieszczeniu ryby, a następnie słodycze, w związku z tym w międzyczasie konieczne jest usunięcie zapachu po rybach,

– oczyszczalnie ścieków i skutki uboczne procesów zachodzących na ich terenie – należy maksymalnie ograniczać skutki emisji substancji odorowych,

– hotelarstwo i palący goście – trzeba pozbyć się zapachu papierosów po ich wizycie,

– gastronomia i zapach spalonego tłuszczu, przypalonych potraw, a także inne intensywne zapachy, które powinny być jak najszybciej wyeliminowane,

– skutki pożarów – np. pożar śmietnika na zewnątrz powoduje „uwędzenie” pomieszczeń wewnątrz budynku, co wymaga stosownej interwencji.

Bardzo szerokim zagadnieniem jest też neutralizacja zapachów powstałych podczas produkcji w zakładach produkcyjnych. Dotyczy to przedsiębiorstw działających w branży tworzyw sztucznych, chemicznej, kosmetycznej, spożywczej, hodowlanej, hutniczej, lakierniczej, rafineryjnej oraz wielu innych, a także rolnictwa. Źródła pochodzenia związków zapachowych bywają więc rozmaite. Ponadto jak tłumaczy dr inż. Andrzej Staniszewski R&D Manager firmy Biopro, tworzącej wraz z Ecol-Unicon i Retencjapl grupę Ecol: – Odory to substancje tzw. addytywne czyli stanowią szereg różnych substancji, brak jednej z nich może zmienić strukturę odorów/zapachu z nieprzyjemnego na akceptowalny. Znaczenie dezodoryzacji jest bardzo ważne dla różnych dziedzin przemysłu i stanowi nowe wyzwanie w sytuacji, gdy określa się przyczyny zanieczyszczenia oraz sposoby oczyszczania powietrza. Należy pamiętać, iż w procesach zachodzących podczas produkcji rolnej, chemicznej, w przetwórstwie, czy też w ramach gospodarki wodno-ściekowej powstają setki związków chemicznych, a wśród nich substancje zwane związkami złowonnymi (odorami), ale powstają wówczas również substancje niewonne takie, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia! Jednym z przykładów jest siarkowodór – jeśli występuje w dużych stężeniach może powodować zatrucie i zgon. Związki toksyczne nie zawsze charakteryzują się złowonnością, taką jaką daje np. siarkowodór, który dla dużych stężeń powoduje porażenia nerwów węchowych. Firma Biopro realizuje działania umożliwiające z jednej strony skuteczną dezodoryzację w różnych obszarach przemysłu, a z drugiej strony działania polegające na kształtowaniu świadomości u klientów, bo skuteczna dezodoryzacja to nie tylko usuwanie brzydkiego zapachu, ale też usuwanie substancji nieobojętnych dla zdrowia i życia człowieka. Takie działania obejmują również konkluzje BAT, które zostały przyjęte przez UE.

W skład odorów wchodzą głównie organiczne i nieorganiczne związki siarki, azotu oraz wiele innych lotnych związków organicznych, m.in. takich jak proste węglowodory, terpeny, kwasy organiczne i alkohole. Natomiast może ich być nawet ponad 1000 i bardzo trudno wszystkie zidentyfikować, dlatego łatwiej jest mówić o grupach chemicznych substancji odoroczynnych. Jak tłumaczy Prezes zarządu w firmie Ekoinwentyka Damian Kasperczyk: – Warto nadmienić, że przyczyną przykrych zapachów są również merkaptany czy Lotne Związki Organiczne (LZO). Stanowią one jedną z najważniejszych grup zanieczyszczeń powietrza. Są nie tylko prekursorami powstawania utleniaczy fotochemicznych, a w konsekwencji smogu, ale znane są również jako kancerogenne. Przemysłowa emisja LZO jest przedmiotem coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Spośród wielu technik eliminacji LZO i odorów, które są dostępne do oczyszczania zanieczyszczonych strumieni powietrza, biologiczne metody zyskują coraz większe zainteresowanie, ponieważ są oparte na naturalnej zdolności mikroorganizmów do rozkładu tych zanieczyszczeń.

 

Autor: Sabina Frysztacka

 

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM_2019_01_40_44_Zapachy
Authors
Góra
English