Czy warto „grać” w LOTO?

 

Lockout-Tagout (LOTO) to system urządzeń i procedur podwyższający poziom bezpieczeństwa pracowników podczas prac nie związanych z produkcją, zapobiegający niespodziewanemu i niepożądanemu włączeniu zasilania, uruchomieniu maszyny lub uwolnieniu zmagazynowanej energii (elektrycznej, mechanicznej, chemicznej, termicznej, itp.).

Systemy LOTO eliminują ludzkie błędy, które mogą się przydarzyć podczas serwisu i napraw maszyn oraz urządzeń i instalacji elektrycznych, których włączenie w danym momencie może nieść zagrożenie zdrowia lub życia. Co ważne – LOTO chroni nie tylko pracowników przed urządzeniami/zasilaniem, ale także urządzenia przed pracownikami.

LOTO to skrót pochodzący od słów Lockout-Tagout. Lockout są to urządzenia blokujące dostęp do niebezpiecznej energii lub odcinających dopływ energii według ustalonej procedury, dzięki czemu obsługiwana maszyna/urządzenie (serwisowane, naprawiane) nie może zostać uruchomione, dopóki element blokujący nie zostanie usunięty. Uniemożliwienie dostępu do niebezpiecznej energii następuje za pomocą specjalnych urządzeń blokujących (kłódek, zamków). Urządzenia Lockout blokują wyłączniki energii w pozycji bezpiecznej lub wyłączonej. Uniemożliwiają włączenie zasilania maszyny/urządzenia energią (m.in. przez przypadkowe włączenie) przez prostronne osoby, inne niż osoby blokujące wyłączniki energii. Uniemożliwiają także wejście do stref niebezpiecznych (np. rozdzielni elektrycznych).

Tagout to odpowiednie oznakowanie urządzeń blokujących niebezpieczną energię. Jest to dobrze widoczny znak ostrzegawczy. Znaczniki Tagout informują, że maszyna została odłączona od źródła zasilania. Znaczniki zawierają dane osoby, która zablokowała zasilanie energią oraz ostrzeżenie przed załączeniem zasilania. System Tagout stosowany może być także w sytuacjach, gdy energia urządzenia nie może zostać całkowicie odłączona (zablokowana).
Zabezpieczenia LOTO są szczególnie przydatne tam, gdzie występuje więcej niż jeden rodzaj energii, np. mechaniczna, elektryczna, termiczna, chemiczna, itd.

Należy wspomnieć, że LOTO ma największą skuteczność, jeśli jest wprowadzane kompleksowo, a nie doraźnie. W Polsce nie ma obowiązku stosowania takich zabezpieczeń (jest to jedynie zalecane) – są wymagane w USA. Tam urządzenia tego typu muszą być certyfikowane.

 

Autor: Tomasz Kurzacz

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

GM_2019_04_36_39_LOTO

 

Authors

Related posts

Góra
English