Nowy oddział Rafako w Solcu Kujawskim zajmie się produkcją pojazdów elektrycznych

 

RAFAKO z siedzibą w Raciborzu informuje, że w dniu 14 października 2019 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie utworzenia oddziału Spółki w Solcu Kujawskim. Na podstawie tej uchwały Zarząd Spółki postanowił m. in.: wyodrębnić w strukturze organizacyjnej Spółki Oddział, jaki zostanie utworzony na bazie majątku, którego przedmiotem działalności będzie produkcja oraz sprzedaż pojazdów o napędzie elektrycznym, jak również świadczenie usług projektowych oraz prac badawczo– rozwojowych w tym zakresie.

Oddział Spółki będzie działał pod firmą RAFAKO S.A. Oddział w Solcu Kujawskim, zaś adresem siedziby Oddziału będzie: ul. Haska 3, 86-050 Solec Kujawski. Ponadto, na podstawie ww. uchwały Zarząd Spółki postanowił powołać na Dyrektora Oddziału Pana Michała Maćkowiaka oraz na Zastępcę Dyrektora Oddziału Pana Dariusza Szarabajko.

 

Źródło: Rafako

Authors

Related posts

Góra
English