Czyste powietrze w zakładach przemysłowych

 

W wielu zakładach przemysłowych niezbędne jest zainstalowanie wydajnych instalacji odciągowych. Produkcja często wiąże się z bardzo wysokim zapyleniem, które jest szkodliwe dla pracowników. Brak odpowiednich systemów oczyszczających grozi chorobami układu oddechowego, dlatego normy BHP dokładnie regulują konieczność zadbanie o czyste powietrze na halach produkcyjnych.  Pyły zwiększają także ryzyko zagrożenia pożarowego, co stanowi kolejny argument za inwestycją w wydajne instalacje odpylające.

 

Kiedy należy zastosować instalacje odciągowe?

Specjalistyczne instalacje odciągowe należy zastosować w każdym zakładzie przemysłowym, gdzie podczas produkcji powstaje wysokie zapylenie. Dotyczy to głównie przemysłu związanego z obróbką plastiku i tworzyw sztucznych, metali oraz drewna. Wysokie zagrożenie pożarowe powstaje m.in. w przedsiębiorstwach produkujących meble i zajmujących się stolarstwem oraz w drukarniach i introligatorniach.

Szkodliwy pył jest wdychany przez osoby przebywające na hali produkcyjnej, co może prowadzić do poważnych chorób układu oddechowego. Wydajna instalacja odciągowa zainstalowana w tzw. strefie oddychania pozwala usunąć niebezpieczne cząsteczki z powietrza i zagwarantować bezpieczne środowisko pracy.

 

 

Jak działają systemy instalacji odciągowych?

Instalację odciągową tworzy sieć kanałów, które znajdują się w stanie podciśnienia. Takie kanały doprowadzone są do konkretnych stanowisk pracy. Dzięki temu pyły z obrabianego drewna czy tworzyw sztucznych są automatycznie przechwytywane i odprowadzane. Warto podkreślić, że systemy filtracji w przemyśle muszą zostać dostosowane do stopnia zapylenia panującego w konkretnym zakładzie. W przypadku większego zanieczyszczenia (w stolarstwie, obróbce drewna) podciśnienie w kanałach musi być wyższe. Dzięki temu szkodliwe cząsteczki są bardzo szybko wychwytywane i odprowadzane, co gwarantuje bezpieczeństwo pracownika.

Kolejnym elementem systemów odciągowych są filtry przemysłowe oczyszczające powietrze. Powietrze z pyłami jest transportowane kanałami do filtrów cyklonowych. Wydajne kanały wentylacyjne mają kształt okrągły. Dzięki temu pyły nie osadzają się nadmiernie na ich ściankach. Cały układ musi być bardzo szczelny. Już drobne rozszczelnienie może bowiem obniżyć podciśnienie w kanałach, co sprawi, że pyły nie będą przechwytywane.

 

 

Czasami instalacje odciągowe zintegrowane są z konkretnym stanowiskiem pracy. Przykładem są stoły szlifierskie. Ręczne szlifowanie i czyszczenie wyrobów naraża pracowników na wdychanie szkodliwych cząsteczek pyłów. Stoły szlifierskie typu Expert Z pozwalają bardzo szybko wychwycić powstające zanieczyszczenia. Można je podłączać zarówno do mobilnych odciągów stanowiskowych, jak i centralnej instalacji odciągowej obsługującej cały zakład.

 

Więcej poniżej lub w PDF (kliknij, aby pobrać):

Filtry-przemysłowe-i-Instalacje-odciągowe-Hoecker-Polytechnik

 

Authors

Related posts

Góra
English