Systemy ERP dla małych i średnich firm

 

Wobec nasycenia rynku dużych przedsiębiorstw przemysłowych systemami ERP ich producenci – jeśli chcą wciąż zarabiać – muszą oferować tego typu systemy coraz mniejszym firmom. Z drugiej strony – niższy koszt wdrożenia oraz większa uniwersalność w stosunku do systemów oferowanych jakiś czas temu powodują, że coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw decyduje się na zakup systemu ERP.

 

Ostatnie badanie GUS na temat systemów ERP w Polsce zostało przeprowadzone w 2015 r. Wykazało ono, że systemy ERP oraz CRM (niestety obie te grupy oprogramowania zostały potraktowane łącznie) wykorzystywane są w 24,9 proc. przedsiębiorstw małych, w 58 proc. – w średnich oraz w 88% – w dużych. Obecnie proporcje te mogły się nieco zmienić, gdyż wobec dużego nasycenia systemami ERP dużych organizacji, producenci oferują swoje systemy mniejszym przedsiębiorstwom.

System ERP można wdrożyć w każdym przedsiębiorstwie, należy jednak zadać sobie pytanie, kiedy ma to sens ekonomiczny. Jak twierdzi Remigiusz Zagórki, Kierownik ds. Kluczowych Klientów Klientów Softmaks, nawet firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników mogą wykorzystywać takie oprogramowanie. Wiąże się to z rozwojem ERP idącym w kierunku coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb mniejszych klientów. Dzisiejsze systemy ERP oferują pełną obsługę przedsiębiorstw w zakresie, jaki do niedawna był domeną kilku niezależnych systemów takich jak ERP (obsługa głównie materiałowo-finansowa, WMS – obsługa magazynu, MES/CMMS/EAM – obsługa maszyn, urządzeń i ogólnie – środków trwałych, PLM – zarządzanie produktem, APS – planowanie produkcji czy SFC – rejestracja produkcji). W dużych organizacjach systemy tego typu funkcjonują oddzielnie, natomiast zarządzanie na bazie danych z tych systemów odbywa się za pomocą nadrzędnego systemu ERP. Ogranicza się dzięki temu przepływ zbędnych danych szczegółowych z tych podsystemów na rzecz przesyłania wyłącznie danych niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem przesyłanych do systemu ERP. W mniejszych organizacjach danych jest znacznie mniej, w związku z czym możliwe jest gromadzenie wszystkich danych w jednym systemie zarządzającym, natomiast tylko część z nich (dane syntetyczne) są wykorzystywane przez moduł zarządzania przedsiębiorstwem.

W mniejszych organizacjach możliwe jest wykorzystywanie systemu „z półki”, bowiem systemy ERP dotarły do takiego właśnie poziomu. W dużych systemach występowała specjalizacja poszczególnych podsystemów (modułów), które przeznaczone były do obsługi poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa. Firma nie musiała kupować i instalować modułów, które uznała za zbędne w swojej działalności. W przypadku mniejszych systemów nie ma precyzyjnego podziału na moduły, wdraża się system jako całość, można natomiast mówić o różnej funkcjonalności takich systemów. Może się zdarzyć, że część funkcji będzie nadmiarowa, ale wobec stosunkowo niewielkiego kosztu nie opłaci się tworzyć modułowego systemu ERP w miejscu jednego – uniwersalnego. Ma to też tę zaletę, że w przypadku zmiany profilu przedsiębiorstwa lub jego wzrostu możliwe jest natychmiastowe wykorzystanie „uśpionych” dotąd funkcji.

 

Autor: Tomasz Kurzacz

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):
GM_2019_01_24_35_ERP

Authors
Tagi ,

Related posts

Góra
English