Volkswagen Poznań na drodze transformacji

 

Volkswagen Poznań konsekwentnie inwestuje w swoje zakłady. Tylko w 2019 i 2020 roku inwestycje w nowe hale, maszyny i urządzenia wyniosą 2 miliardy złotych. W czerwcu oddano do użytku nową halę logistyczną. Kolejny kluczowy etap zakończy się w połowie przyszłego roku wraz z uruchomieniem rozbudowanej hali spawalni. Obecnie w tym obszarze montowanych i programowanych jest 450 robotów, których zadaniem będzie wykonywanie powtarzalnych procesów produkcyjnych. Dzięki unowocześnieniu tego obszaru poziom automatyzacji procesu budowy karoserii zwiększy się z 42 do blisko 80 procent.

Jens Ocksen, Prezes Zarządu Volkswagen Poznań: – By zapewnić przyszłość i zwiększyć konkurencyjność naszych zakładów konieczna jest trwała poprawa produktywności, efektywności kosztowej i konsolidacja procesów produkcyjnych. Oznacza to, że w najbliższych latach skupimy się na wyrównaniu poziomu automatyzacji w naszych zakładach, by sprostać najwyższym światowym standardom.

Modernizacja zakładów jest konieczna, aby dotrzymać kroku rosnącej konkurencji w przemyśle motoryzacyjnym i zmianom technologicznym. Wiąże się to również z dostosowaniem struktury zatrudnienia. Dotyczy to zarówno stanowisk produkcyjnych, jak i administracyjnych. Reasumując, zapotrzebowanie na personel w wyniku robotyzacji i cyfryzacji spadnie do grudnia 2020 r. o około 750 miejsc pracy. By restrukturyzacja przebiegła w sposób społecznie odpowiedzialny stosuje się różne instrumenty: przekwalifikowanie pracowników do wykonywania nowych zadań, przejście na emeryturę i fluktuacja. Bazując na istniejącym systemie ocen, spółka zarządzać będzie umowami na czas określony oraz umowami tymczasowymi.

Jednocześnie polityka rekrutacyjna dotycząca wolnych stanowisk pracy skierowana będzie w pierwszej kolejności do pracowników firmy, zwłaszcza tych, którzy mają umowy na czas określony.

Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. Personalnych i Organizacji: – Volkswagen Poznań jest i pozostanie największym pracodawcą w Wielkopolsce. Obecnie świadomie inwestujemy w modernizację i nowe technologie, aby zapewnić stabilną przyszłość dla ludzi i zakładów . Obejmuje to również dostosowanie kosztów Volkswagen Poznań do warunków i perspektyw rynkowych.

Piotr Olbryś, Przewodniczący Związku OM NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań: – Związek zawodowy Solidarność reprezentuje w Volkswagen Poznań 7500 pracowników, co stanowi 70% całej załogi. Postęp i inwestycje są gwarancją przyszłości dla naszych zakładów i zatrudnionych pracowników, nie mamy tu wątpliwości. Dzięki dialogowi oraz odpowiedzialnej i stanowczej polityce związku nie stoimy dzisiaj przed faktem zwolnień dla stałej załogi. Naszym celem jest zabezpieczenie miejsc pracy nie tylko dzisiaj ale i w przyszłości. Pracodawca na nasz wniosek m.in. zagwarantował odpowiednie środki na przygotowanie pracowników do pracy na nowych stanowiskach – mówimy tu o 15 milionach złotych na przekwalifikowanie w perspektywie do 2021 roku.

Robotyzacja i automatyzacja oznacza konieczność przygotowania pracowników do obsługi nowych urządzeń oraz przekwalifikowania ich do pracy na nowych stanowiskach.

Już od jesieni 2018 spółka szkoli i przygotowuje pracowników do nowych funkcji. Do tej pory Centrum Szkoleniowo-Treningowe Volkswagen Poznań przeszkoliło już blisko 450 pracowników, którzy zyskali nowe kwalifikacje i kompetencje. Dotyczy w szczególności osób, które do tej pory zajmowały stanowiska manualnego spawania i zgrzewania. W związku ze zmianą procesu produkcyjnego, w rozbudowanej hali spawalni przejmą oni zadania operatorów maszyn i urządzeń. Łączna kwota środków przewidziana na przekwalifikowanie, szkolenia i przygotowanie do nowej roli pracowników wyniesie blisko 15 milionów złotych.

Jednocześnie firma wzmacnia swoje kompetencje w zakresie rozwoju pojazdów. Oznacza to większe zapotrzebowanie na specjalistów w obszarach R&D, konstrukcji pojazdu i Process Center (obszar wspierający dział zakupów VWAG). W perspektywie najbliższego roku zatrudnienie w tych działach znajdzie blisko 30 pracowników.

Jednocześnie spółka deklaruje kontynuację współpracy w zakresie szkolnictwa zawodowego i z uczelniami wyższymi. Już we wrześniu i październiku uczniowie klas zawodowych w ZS1 w Swarzędzu i ZSP we Wrześni oraz studenci studiów dualnych na Politechnice Poznańskiej rozpoczną kolejny rok nauki i połączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniem zawodowym i pracą w Volkswagen Poznań.

 

Volkswagen Poznań – największy producent samochodów w Polsce

Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce. Rok 2018 był rekordowym w historii spółki. Taśmy produkcyjne opuściło 266 819 samochodów, w tym VW Caddy 161 035 szt. (Poznań, Swarzędz), VW T6: 29 880 szt. (Poznań, Swarzędz), VW Crafter 66 889 szt. (Września), MAN TGE 9 015 szt. (Września).

Spółka to także największy pracodawca w Wielkopolsce, dający zatrudnienie ponad 11 000 osób w 4 zakładach produkcyjnych.

 

Źródło: Volkswagen Poznań

Authors

Related posts

Góra
English