Filtracja oleju

 

Większość zakładów przemysłowych korzysta z maszyn wyposażonych w układy hydrauliczne, w których rolę czynnika roboczego spełnia olej. Jego jakość ma znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tych urządzeń, a tym samym na sprawny przebieg procesów produkcyjnych.

 

Olej hydrauliczny pełni podwójną rolę w układach przeniesienia napędu – z jednej strony smaruje ich elementy, a z drugiej uczestniczy w przekazywaniu mocy. W związku z tym powinien mieć optymalne właściwości smarne i chłodzące, odpowiednią gęstość oraz ściśliwość, niezbędną klasę lepkości itd., ale niezwykle ważne jest również dbanie o jego czystość. Dotyczy to zresztą także olejów przekładniowych, turbinowych, maszynowych, obróbczych i emulsji olejowych.

 

Metody oczyszczania oleju

Za szczególnie skuteczne uznawane jest filtrowanie oleju przy użyciu odpowiednich filtrów, które mają pory o wielkości od jednego do kilku mikrometrów, a bywa, że nawet mniejsze. Jest to tak zwana mikrofiltracja. Stosowane w jej przypadku wkłady z celulozy, bawełny lub włókniny szklanej zatrzymują nawet koloidy, zawiesiny i bakterie. Oczyszczanie oleju może odbywać się podczas pracy maszyny, do której montuje się agregat filtracyjny. Metoda ta nie ma negatywnego wpływu na właściwości fizyko-chemiczne oleju, a wręcz poprawia jego lepkość.
Użycie wkładów filtracyjnych, absorbujących lub koalescencyjnych bywa również wystarczające jeśli chodzi o usuwanie wody. Ewentualnie większe ilości eliminuje się korzystając z dehydratorów próżniowych czy wirówek.

Można stosować także takie sposoby usuwania zanieczyszczeń i wody z oleju, jak metoda wirówkowa lub próżniowa. Poza tym istnieje też oczyszczanie elektrostatyczne, magnetyczne czy technologia jonizowania cząsteczek. W ich przypadku konieczne jest zatrzymanie procesu produkcyjnego. Jak mówi Daniel Fijałkowski Doradca Handlowo-Techniczny w firmie Industrio Service: – Dobór metody oczyszczania oraz sprzętu, który powinien zostać użyty, zależy od rodzaju oleju i jego aktualnego składu. W przypadku zdecydowania się na wirówkę, warto zastanowić się chwilę, jaki jej typ wybrać. Wiele zależy od tego, jak mocno olej jest zanieczyszczony. Jeżeli trzeba poradzić sobie z dużą ilością zanieczyszczeń stałych, czyli ok. 20%, wtedy odpowiednie są dekantery. Gdy w oleju znajduje się jeszcze inna ciecz, na przykład woda i jest sporo zanieczyszczeń stałych, można zastosować wirówkę dekantacyjną trójfazową – fazy to ciecz lekka, ciecz ciężka i ciała stałe. Często stawia się na układ dwóch wirówek, czyli dekanter do usunięcia dużej ilości ciał stałych, a potem do pozostałej drobnej ilości (ok. 2%) wirówki talerzowej, podtyp np. separator. Następuje wówczas dalsze oczyszczanie oraz oddzielenie dwóch cieczy. Jeśli mamy do czynienia tylko z jedną cieczą, stosowany jest klaryfikator. Jak wspomina Rafał Zawisz Właściciel firmy Ad Moto: – W takich przypadkach świetnie sprawdzają się także wirówki bębnowe. Szczególnie dużym powodzeniem wśród klientów cieszą się rozwiązania automatyczne – samoczyszczące.

 

Autor: Sabina Frysztacka

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):
GM_2018_6_38_43_Filtracja

Authors

Related posts

Góra
English