Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

 

Dzięki miernikom bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego zyskuje się możliwość pomiaru podstawowych parametrów urządzeń elektrycznych takich jak np. elektronarzędzia czy sprzęt AGD zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o wielkości takie jak rezystancja przewodów ochronnych, ciągłość połączeń, rezystancja izolacji, prąd upływu, moc czy parametry wyłączników RCD.

 

Niektóre przyrządy pomiarowe tego typu zaprojektowano z myślą o sprawdzaniu sprzętu pod kątem spełniania określonych norm takich jak:

  • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne,
  • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne,
  • PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne,
  • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej,
  • PN-EN 61557-6 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT.

 

Funkcje i zakresy pomiarowe

Typowy miernik bezpieczeństwa sprzętu pomiarowego jest w stanie przeprowadzić pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem o określonej wartości (np. 200 mA DC), rezystancji izolacji określonym napięciem (np. 50 V – 500 V), a także prądu upływowego przewodu PE – metodą bezpośrednią, zastępczą i różnicową. Można również wykonać pomiar ciągłości przewodu zewnętrznego. Do dyspozycji użytkownika jest możliwość pomiaru prądu upływowego oraz testy funkcjonalne – napięcie, moc czynna, moc pozorna. Można mierzyć wartość zarówno napięcia stałego jak i przemiennego.

W odniesieniu do pomiaru rezystancji przewodu ochronnego przykładowy zakres pomiaru wynosi 0,1 – 30 Ω przy rozdzielczości 0,001 Ω. Z kolei dokładność pomiaru jest różna w zależności od wersji urządzenia np. ±10% ±5 cyfr. Napięcie pomiarowe wynosi najczęściej 12 V DC a prąd pomiarowy to 200 mA –0% ~ +25%.

W przypadku pomiaru rezystancji izolacji przykładowy zakres pomiarowy wynosi 0,1–100 MΩ przy rozdzielczości 0,01 MΩ i dokładności pomiaru ±15%. Napięcie pomiarowe to 50–500 V a prąd pomiarowy osiąga wartość >1 mA, <15 mA.

 

Autor: Damian Żabicki

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM_2018_6_44_46_Mierniki
Authors

Related posts

Góra
English