Konkurs “Będę dostawcą NATO”

Każda polska firma może znaleźć coś dla siebie wśród zamówień ogłaszanych przez NATO, dlatego zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Będę dostawcą NATO”
Udział w konkursie polega na wypełnieniu ankiety na stronie https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/konkurs-bede-dostawca-nato i  zaprezentowaniu swojego towaru lub usługi wraz z  uzasadnieniem, dlaczego NATO powinno się nim zainteresować.
Komisja Konkursowa oceni przejrzystość przedstawionego uzasadnienia i jego merytoryczną wartość.
Pięciu przedsiębiorców, których propozycja zostanie najwyżej oceniona, otrzyma nagrodę. Nagrodą jest refundacja kosztów opłaty konferencyjnej obowiązującej na Konferencji NIAS’19 organizowanej przez NATO.
Wartość nagrody to 795 Euro. Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w regulaminie.

Ankietę trzeba wypełnić on-line w terminie do dnia 16 września 2019 r.

Wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom przez MPiT powinno być dopasowane do ich potrzeb i możliwości. Szczególną uwagę chcemy poświęcić małym i średnim firmom, aby mogły wykorzystać swój potencjał rozwijając eksport. Dostawy towarów i usług na potrzeby organizacji międzynarodowych, w tym NATO, to segment handlu światowego o wartości ponad 50 mld $.
Konferencja NIAS’19 (Digital Transformation, smart machines for smarter decisions) organizowana jest  przez NATO-wską Agencję Informacji i Komunikacji (NCIA). Celem konferencji jest zaprezentowanie przedsiębiorcom możliwości współpracy z NATO m.in. poprzez bezpośrednie spotkania firm z pracownikami agencji NATO odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych projektów. Prelegenci zaprezentują także nowe podejście do bezpieczeństwa informacji, przedstawią najnowsze technologie i kierunki działania NATO w tym zakresie.
Konferencja odbędzie się w Mons, Belgia  w dniach 15–17.10.2019 r. Szczegóły informacji na stronie NIAS’19.

 

 

Źródło: MPiT

Authors

Related posts

Góra
English