Małe i średnie firmy z najwyższym wsparciem

Zarządzający obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, udzieliła dwie nowe decyzje o wsparciu dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na warunkach preferencyjnych.

Pierwszą decyzję otrzymała firma New Trendy sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, która zajmuje się produkcją elementów wyposażenia  sanitarnego, tj. brodziki, meble łazienkowe, umywalki, systemy odwodnienia i armatura. Spółka zwiększy obecny potencjał produkcyjny poprzez zakup maszyn i linii produkcyjnej oraz poszerzy ofertę produkowanych kabin prysznicowych. Inwestycja wpisuje się w projekt wspierający branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju w ramach sektora ekobudownictwa.

 

Zdjęcie: New Trendy

 

Druga decyzja będzie realizowana we Włodawie, w województwie lubelskim. Firma PPHU Gramar  sp. z o.o. będąca średnim przedsiębiorcą zainwestuje w sektor żywności wysokiej jakości – produkcję i przetwórstwo mięsa. Przedsiębiorca zakupi nowy park maszynowy, zmodernizuje urządzenia do produkcji mięsa oraz zakupi nieruchomość pod rozbudowę istniejącego zakładu.

Obie decyzje zostały wydane dla lokalnych polskich firm, które zainwestują w ramach nowych projektów blisko 16 mln zł oraz utrzymają 135 miejsc pracy. Uruchomiona w roku ubiegłym – Polska Strefa Inwestycji wspiera zwłaszcza firmy małe i średnie ulgą w podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych w wysokości od 45% do 70% zainwestowanego kapitału w nowe przedsięwzięcie.

Do tej pory ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu zainteresowała uzyskaniem wsparcia 15 firm w ramach nowych decyzji, a od początku funkcjonowania tarnobrzeskiej strefy udzielono 387 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Pracownicy tarnobrzeskiego Oddziału ARP S.A. prowadzą aktualnie kilkanaście procedur , które będą skutkować wydaniem kolejnych nowych decyzji o wsparciu.

 

Źródło: ARP

Authors

Related posts

Góra
English