Jakość energii elektrycznej

 

Parametrami jakości energii elektrycznej są wielkości, które charakteryzują napięcie zasilania. Właściwe parametry energii elektrycznej to gwarancja poprawnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych.

 

Na pogarszającą się jakość energii elektrycznej wpływa wiele czynników. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze dużą i rosnącą liczbę odbiorników nieliniowych. Chodzi tutaj m.in. o zasilacze komputerów, falowniki, przetwornice napięcia, spawarki itp. Źródłem zakłóceń niejednokrotnie są również tradycyjne zasilacze bazujące na transformatorach. Jak wiadomo pobierają one prąd dopiero w momencie gdy zostanie przekroczona progowa wartość napięcia chwilowego. Skutkiem są więc zniekształcenia harmoniczne ze ściętymi wierzchołkami przebiegu sinusoidalnego.

Źródłem obniżenia jakości energii elektrycznej są również urządzenia, które nie spełniają wymagań względem kompatybilności elektromagnetycznej. W takim przypadku może dojść do nieliniowej zależności pobieranego prądu w stosunku do wartości chwilowej napięcia. Warto wspomnieć, że przyczyną nieliniowości bardzo często są zasilacze impulsowe, w których występuje zjawisko wielokrotnego skoku pobieranego prądu.

Źródłem obniżenia jakości energii niejednokrotnie są zakłócenia o charakterze losowym. Przykładem może być zmiana wartości pobieranego prądu lub awarie odbiorników dużej mocy. W efekcie dochodzi do gwałtownych skoków napięcia, które powodują niewłaściwą pracę urządzeń wytwarzających energię elektryczną.

Trzeba mieć na uwadze obniżenie jakości energii elektrycznej powstające w instalacjach dystrybucji energii. Są to przede wszystkim przepięcia powstałe w skutek wyładowań atmosferycznych lub przepięcia łączeniowe. Niejednokrotnie zakłócenia powodują niewłaściwe złącza oraz niewłaściwie dobrane wyłączniki nadprądowe.

 

Autor: Damian Żabicki

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

GM_2018_05_Energia_46_49
Authors
Góra
English