Wózki widłowe o dużym udźwigu

Zdjęcie: PAUS

 

W niektórych gałęziach przemysłu (np. metalowym, budowlanym) niezbędne jest zastosowanie wózków widłowych o dużym udźwigu. Zwykle za ich pomocą wywozi się produkty z hal na place magazynowe oraz realizuje prace za2ładunkowe (na wagony kolejowe lub samochody ciężarowe).

 

Wózki widłowe spotyka się niemal w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym, a także na placach i rampach przeładunkowych (logistyka). W przeciętnym magazynie wystarczy zwykły, elektryczny wózek o ładowności 1–2 t, natomiast w niektórych przypadkach istnieje potrzeba zakupu cięższego sprzętu, gdyż potrzeba przemieszczać np. zwoje blachy, ciężkie elementy betonowe czy kontenery. Sprzęt, który w magazynie będzie uznawany za „ciężki” będzie miał udźwig do 2,5 t i możliwość obsługi wyłącznie palet. Natomiast „na placu” może być potrzebny urządzenie o udźwigu powyżej 10 ton. Takie wózki nie są niczym nadzwyczajnym i znajdują się w ofercie producentów, którzy proponują urządzenia o udźwigu nawet do ok. 70 ton.

Tego typu wózki mają nieco odmienną konstrukcję od typowych niewielkich „widlaków”, które mają zwartą budowę, gdyż użytkownikom zależy na stosowaniu ich między regałami w magazynie. Wózek o dużym udźwigu, często w żargonie nazywany „ciężkim”, musi zapewniać przede wszystkim możliwość przemieszczania nie tylko ciężkich, ale i dużych ładunków na stosunkowo duże (w skali przedsiębiorstwa) odległości oraz na umieszczanie ich na dużych wysokościach (np. kontenery w kilku warstwach). Jednak podstawowym parametrem przy ich konstruowaniu oraz późniejszym użytkowaniu jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa. Stąd właśnie nieco odmienna konstrukcja takich wózków.

 

Budowa wózków o dużym udźwigu

Urządzenia takie mają wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do przemieszczania bardzo dużych i ciężkich ładunków. Ponieważ są przeznaczone do nieco innych zadań niż wózki stosowane w magazynach, zatem praktycznie nie występują tu ograniczenia związane z wielkością wózka. Ba – duża i ciężka konstrukcja zapewnia większa stabilność, którą w niektórych rozwiązaniach się zwiększa stosując dodatkowe przeciwwagi jeszcze bardziej zwiększające stateczność.

W przypadku konieczności unoszenia ciężkich ładunków na duże wysokości ważny jest tzw. udźwig resztkowy wózka. Udźwig nominalny zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości, co jest związane ze stabilnością. Zatem ważnym parametrem jest ustalenie, czy dane urządzenie umożliwia uniesienie na wymaganą wysokość konkretnego ładunku. Zatem udźwig resztkowy to nic innego jak udźwig wózka z masztem wysuniętym na określoną wysokość (lub przy maksymalnym wysunięciu masztu). Istnieją wózki, których udźwig resztkowy jest zbliżony lub taki sam, jak znamionowy.

 

Autor: Tomasz Kurzacz

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

GM_2018_05_Wozki_32_37
Authors

Related posts

Góra
English