Przemysłowe hełmy ochronne

Zdjęcie: 3M

 

Praca w pewnych warunkach może nieść ze sobą ryzyko odniesienia urazu głowy. Dlatego na określonych stanowiskach, niezbędne jest stosowanie hełmów ochronnych, które potocznie nazywane są też kaskami ochronnymi.

 

Ochrona czaszki to główna funkcja hełmów przemysłowych. Jednak ich noszenie zapobiega również uszkodzeniom skóry głowy, mózgu, a nawet kręgosłupa. Jakie są rodzaje hełmów? Jak są zbudowane? Kto i w jakich okolicznościach powinien z nich korzystać? O tym wszystkim będzie mowa poniżej.

 

Rodzaje i przeznaczenie hełmów ochronnych

Jak mówi Paweł Górski Specjalista ds. Bezpieczeństwa Pracy w firmie 3M Poland: – Klasyfikacja hełmów wynika z ich przeznaczenia, a zarazem sposobu budowy. W celu ochrony przed takimi zagrożeniami, jak spadające przedmioty lub uderzenia głową o wystające elementy konstrukcyjne stanowiska pracy, możliwy jest wybór trzech rodzajów hełmów ochronnych: lekkich, wysokoskutecznych oraz najbardziej popularnych hełmów przemysłowych spełniających normę PN-EN 397+A1:2013-04.

Przemysłowy hełm lekki jest właściwie rodzajem czapki. W związku z tym jego zadaniem jest osłanianie skóry głowy w sytuacjach, gdy może dojść do uderzenia o twarde oraz nieruchome przedmioty. Powinien spełniać wymagania normy EN 812.

W przypadku, gdy pracownik narażony jest na kontakt z nieruchomymi obiektami, o które może się uderzyć oraz ze spadającymi przedmiotami, powinien korzystać właśnie z przemysłowego hełmu ochronnego. Zabezpiecza on przed urazami, które mogłyby wystąpić po uderzeniu o zawieszony ładunek. Ponadto odpowiednio skonstruowane hełmy mogą chronić przed negatywnymi skutkami ściskania poprzecznego, kontaktu z odpryskami stopionego metalu czy z prądem elektrycznym, a przy tym być skuteczne w bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze. Podczas kontaktu z instalacjami znajdującymi się pod napięciem odporność hełmów może być podniesiona przez producenta, spełniając normę EN 50365.

Natomiast jeżeli na stanowisku pracy, oprócz wymienionych wyżej zagrożeń, mogą wystąpić sytuacje, w których powinna działać ochrona przed ostrymi, mającymi dużą energię czy spadającymi skośnie przedmiotami, a także przemieszczającymi się w powietrzu ładunkami, wówczas niezbędne jest użycie wysokoskutecznego hełmu przemysłowego, zgodnego z normą EN 14052.

 

Autor: Sabina Frysztacka

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

GM_2018_05_Helmy_28_30
Authors

Related posts

Góra
English