Umowa na modyfikację T-72 podpisana

 

Konsorcjum PGZ S.A., wspólnie z wchodzącymi w skład Grupy PGZ Zakładami Mechanicznymi „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. oraz Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. zawarło z 1. Regionalną Bazą Logistyczną w Wałczu umowę na remont czołgów T-72 z modyfikacją. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. są Integratorem Technicznym Konsorcjum. Wartość zamówienia wynosi 1,75 mld zł, prace realizowane będą w latach 2019-2025.

Umowę podpisano na terenie Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., w obecności Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Mariusza Błaszczaka, Ministra Obrony Narodowej.

 Odbudowujemy potencjał w zakresie techniki pancernej, co przez lata było powodem do dumy naszego przemysłu obronnego. Odtworzenie zdolności i mocy produkcyjnych zarówno w Gliwicach, jak i w Poznaniu jest kolejnym krokiem na ścieżce do ustanowienia bazy przemysłowej do realizacji prac nad nowym czołgiem dla Sił Zbrojnych RP – powiedział Witold Słowik, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Umowa zakłada realizację zadania w latach 2019-2025 przez Konsorcjum, składające się z PGZ S.A., Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. oraz Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. W ramach prac modyfikacyjnych również zostaną zaangażowane inne spółki z Grupy, m.in. PCO S.A. OBRUM sp. z o.o.  Wartość kontraktu oszacowano na kwotę 1,75 mld zł.

 Realizacja przedmiotowego zadania siłami dwóch wiodących w zakresie techniki pancernej spółek Grupy pozwoli nam na szybsze rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych etapów realizacji prac oraz lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych obydwu zakładów. Budowanie kompetencji w zakresie prac na czołgach T-72 w obydwu ośrodkach pozwala nam również na wzmocnienie naszej oferty pakietów modernizacyjnych dla potencjalnych partnerów zagranicznych – powiedział Sebastian Chwałek, Wiceprezes Zarządu PGZ S.A.

Polski przemysł ma wieloletnie doświadczenie w segmencie techniki pancernej. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. posiadają ponad 65-letnie doświadczenie w zakresie produkcji i remontów czołgów i pojazdów na podwoziach gąsienicowych. Bazując na tych doświadczeniach oraz potencjale pozostałych spółek z Grupy PGZ, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. pracuje nad stworzeniem kompleksowego systemu wsparcia logistycznego, dedykowanemu serwisowaniu i modernizacji czołgów podstawowych znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

 

Źródło: PGZ

Authors

Related posts

Góra
English