Pierwsze półrocze w EURO-PARK MIELEC

Zdjęcie: MARMA

 

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała 17 decyzji o wsparciu przedsiębiorcom na realizację nowych projektów inwestycyjnych w obszarze, będącym we właściwości zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC.

W ramach planowanych inwestycji przedsiębiorcy poniosą nakłady w wysokości 951 mln zł oraz utworzą co najmniej 520 nowych etatów. Ponadto deklarują utrzymanie 2 tys. istniejących miejsc pracy.

Warto zauważyć, że obszar EURO-PARK MIELEC rozwija się w sposób zrównoważony. Nowe inwestycje będą realizowane na terenie całego Podkarpacia m.in.: w powiecie lubaczowskim, dębickim, krośnieńskim czy mieleckim i kolbuszowskim, jak również w województwie lubelskim (powiaty: lubelski, świdnicki).

Zdecydowaną większość projektów zrealizują przedsiębiorcy z polskim kapitałem (13), których inwestycje szacowane są na ponad 556 mln zł, i dzięki którym powstanie prawie 150 nowych miejsc pracy. Ponadto zainwestują również firmy z Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch.

W ramach programu „Polska Strefa Inwestycji” zarządzający obszarem EURO-PARK MIELEC wydał łącznie 25 decyzji o wsparciu, a przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie 1,4 mld zł nakładów inwestycyjnych i utworzenie prawie 600 nowych miejsc pracy.

Wśród największych pracodawców znajdują się takie firmy jak: Sanok Rubber Company, ADR Polska, Drukarnia Dako Kozioł i Wspólnicy, BISPOL, Consolidated Precision Products Poland, MARMA Polskie Folie, Olimp Laboratories, MW Lublin, FA KROSNO, ORLEN Południe.

 

Źródło: ARP

Authors

Related posts

Góra
English