Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn

 

Paweł Romanowicz

Wydawnictwo Naukowe PWN

 

Rysunek techniczny to konwencja graficznego zobrazowania maszyn, mechanizmów, konstrukcji, urządzeń, układów, systemów itp., dostarczająca pełnej informacji o działaniu, wykonaniu elementów oraz montażu określonego obiektu. Od lat 70. zaczęto tworzyć systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD).

Publikacja (z przykładami) przedstawia informacje dotyczące:

  • rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego,
  • reguł wymiarowania,
  • sporządzania rysunków technicznych maszynowych wykonawczych i złożeniowych,
  • odwzorowywania elementów maszyn i urządzeń,
  • zasad sporządzania rysunków technicznych przy użyciu AutoCAD.

 

www.pwn.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English