Audyt sprężonego powietrza

Zdjęcie: 7bar

 

Sprężone powietrze to dla większości zakładów przemysłowych główny nośnik energii. W związku z tym właściciele i osoby zarządzające firmami produkcyjnymi powinny poświęcać odpowiednio dużo uwagi takim sprawom jak jakość sprężonego powietrza oraz uzdatnianie, ale również kwestiom dotyczącym optymalizowania jego zużycia.

 

Bez wątpienia bardzo ważne jest zadbanie o to, aby sama sprężarka czy instalacja sprężonego powietrza była energooszczędna. Następnie niezbędna jest regularna diagnostyka systemu polegająca na wykonaniu pomiarów przepływu powietrza oraz na kontroli procesu jego produkcji, a także poboru.

 

Jak często i przez kogo powinien być przeprowadzany audyt sprężonego powietrza?

Co prawda istnieją pewne zalecenia, co do częstotliwości przeprowadzania działań diagnostycznych, obejmujących urządzenia i układy sprężonego powietrza, jednak nie ma tu konkretnych wytycznych. Oczywiście warto brać pod uwagę stosowne normy, czyli w tym przypadku będą to:

  • PN-EN ISO 11011 Sprężone powietrze, efektywność energetyczna, ocena,
  • PN-EN ISO 50001 Systemy zarządzania energią, wymagania i zalecenia użytkownika,
  • ISO 8573-1 (2010) Jakość sprężonego powietrza.

Natomiast ostateczna decyzja co do częstotliwości oraz zakresu przeglądu, należy zawsze do samej firmy, która zamawia audyt. Wyjątek stanowią zakłady, których dotyczy ustawa o audycie energetycznym – audyt instalacji sprężonego powietrza jest ich elementem, co wynika ze znacznej energochłonności takich układów. Pozostałe firmy zlecają zwykle przegląd wówczas, gdy zaobserwowane zostaną jakieś nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji, na przykład wycieki. Większość z nich ma też na uwadze, że profesjonalnie przeprowadzony audyt jest dla przedsiębiorstwa źródłem informacji, gdzie można wygenerować oszczędności. Z kolei Paweł Oskroba, właściciel firmy AIR-COM Pneumatyka Automatyka radzi wzięcie tego rodzaju usługi pod uwagę w następujących sytuacjach:

  • przed podjęciem decyzji o zakupie nowego kompresora – w ramach planowanej rozbudowy instalacji,
  • w razie zanotowania zwiększonego poboru powietrza bez rozbudowy – najczęstszą przyczyną są tutaj nieszczelności powstające w układzie sprężonego powietrza,
  • w celu uniknięcia efektu spadku ciśnienia zasilanych elementów.

 

Autor: Sabina Frysztacka

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):
GM_2018_04_36_39_Audyt

Authors

Related posts

Góra
English