Przechowywanie i utylizacja zużytych czyściw

 

Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące gospodarki odpadami w tym zużytymi czyściwami w zakładach przemysłowych wymaga coraz większej uwagi ze strony przedsiębiorstw, jeśli chcą unikać wysokich kar i ograniczać koszty. Dlatego też rozwija się rynek usług związanych z bezpiecznym przechowywaniem i utylizacją czyściw.

 

Na całym świecie szybko rozwija się rynek gospodarki odpadami, którego część stanowią usługi związane dostarczaniem, wymianą i utylizacją czyściw. Zgodnie z opublikowanym w tym roku raportem przygotowanym przez firmę analityczną Allied Market Research, „Globalny rynek gospodarki odpadami według typów odpadów” dotyczącym lat 2017–2023, światowy rynek gospodarki odpadami został oszacowany na 285 mld dolarów w 2016 r. i przewiduje się, że do roku 2023 osiągnie poziom 435 mld dolarów przy średnim rocznym wzroście od 2017 roku o 6,2%. Największy udział w tym rynku nadal ma mieć Europa. Właściwe zarządzanie odpadami w gospodarce wiąże się z coraz wyższymi kosztami. Dotyczy to też zakładów produkcyjnych, dlatego poszukuje się optymalnych rozwiązań i często przekazuje gospodarkę odpadami wyspecjalizowanym firmom.

Odchodzi się obecnie od wykorzystywania czyściw ze szmat bawełnianych pozyskiwanych w recyklingu tekstyliów na rzecz specjalnie przygotowanych czyściw wielokrotnego użytku. Zaletą jest nie tylko standardowy rozmiar, wchłanialność, wytrzymałość, ale też, że są one dostarczane jako czyste, a zużyte obierane z zakładu w ramach całościowej usługi.

Trzeba mieć na uwadze, że zużyte czyściwa tekstylne zawierają substancje oleiste, tłuszcze, rozpuszczalniki, farby itp. substancje. Dlatego na terenie zakładu muszą być przechowywane w odpowiednich atestowanych pojemnikach. Chodzi o zabezpieczenie przed możliwością wystąpienia samozapłonu oraz o ograniczenie wydzielania się z nich lotnych substancji do atmosfery. Zużyte czyściwa tekstylne powinny być transportowane w kontenerach przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych.

 

Autor: Bohdan Szafrański

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM_2018_04_28_29_Czysciwa
Authors
Tagi

Related posts

Góra
English