Uzdatnianie sprężonego powietrza – osuszacze

 

Sprężone powietrze to medium, które wykorzystywane jest przez znaczną większość zakładów przemysłowych. Nic dziwnego – jest bezpieczne, niezawodne, ogólnie dostępne i w związku z tym stanowi bardzo dobrą alternatywę dla energii elektrycznej.

 

Dlaczego uzdatnianie sprężonego powietrza jest takie istotne? Należy pamiętać że powietrze atmosferyczne zawiera parę wodną, pyły, węglowodory inne zanieczyszczenia. W trakcie procesu sprężania powietrza koncentracja tych zanieczyszczeń rośnie, a zawarta w powietrzu woda wytrąca się w postaci kondensatu.
Poniżej przykład pokazujący o ile wzrastaja zanieczyszczenia w sprężnym powietrzu:

Pył: 3,0 mg/1 m³ (20°C, 1 bar) ⇒ 24,0 mg/1 m³ (8 bar a)
Olej: 5,0 mg/1 m³ (20°C, 1 bar) ⇒ 40,0 mg/1 m³ (8 bar a)
Woda: 27,0 g H2O/1 m³ (20°C, 1 bar) ⇒ 216,0 g H2O/ 1 m³ (8 bar a)

Czyli sprężarka 250 m³/godz. FAD sprężająca powietrze do ciśnienia 7 bar pompuje w ciągu dnia 83 l wody. Przy warunkach zewnętrznych 25°C, w/w 60%. Proces uzdatniania sprężonego powietrza polega więc na usunięciu większości zanieczyszczeń pyłowych (cząstek stałych), olejowych oraz wody.

 

Autor: Katarzyna Tomczyk

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

GM_2019_01_16_19_Osuszacze
Authors

Related posts

Góra
English