PGE Dystrybucja systematycznie poprawia jakość zasilania w rejonie Zamojszczyzny

 

Właśnie zakończyła się modernizacja linii wysokiego napięcia 110kV Szczebrzeszyn, która znacznie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne obszarów zamojskiego i biłgorajskiego.

Zrealizowany projekt obejmował całkowitą przebudowę 23 kilometrów  jednotorowej linii 110 kV na nową. Istniejąca linia wybudowana w roku 1958 (najstarsza linia 110 kV na terenie Zamojszczyzny), stanowi fragment dawnej linii łączącej elektrownię Stalowa Wola ze Stacją Zamość (najstarsza linia 110 kV na terenie Zamojszczyzny). Wymagała ona przebudowy ze względu na duże wyeksploatowanie oraz ograniczone możliwości przesyłowe – przewód  AFl – 6 120 mm² i max. temperaturę pracy  +40 °C.

W ramach modernizacji zastosowano nowe słupy rurowe z fundamentami palowymi, przewody AFl – 6240 mm².Zastosowane rozwiązanie umożliwia pracę linia w temperaturze do 80°C.

Linia wyposażona została również w przewód odgromowy typu OPGW 48 zawierający włókna światłowodowe, które wpłyną na zwiększenie niezawodności działania nowoczesnych urządzeń

i zabezpieczeń pracujących na stacjach elektroenergetycznych.

Jako że linia jest zlokalizowana w malowniczych terenach Roztocza Środkowego i przebiega w dużej części  przez tereny leśne, zastosowane zostało tzw. rozwiązanie nadleśne, co chroni linię przed awariami spowodowanymi upadkami drzew oraz zmniejsza wymagania w zakresie wycinki.

Wymagało to posadowienia słupów o wysokości około 50 m. Rozwiązanie to oraz pomalowanie konstrukcji słupów na kolor zielony zmniejsza ingerencję linii w piękny, roztoczański krajobraz.

W 2020 roku PGE Dystrybucja Oddział Zamość planuje zrealizować pozostałą część odcinka o długości ok. 5 km, co wraz ze zrealizowanym w roku 2016 odcinkiem Mokre – Szczebrzeszyn zapewni zdecydowaną poprawę zdolności przesyłowych oraz pewności zasilania od stacji systemowej Mokre do węzła biłgorajskiego od strony stacji systemowej Mokre. Wartość inwestycji wyniosła prawie 17 mln zł.

 

Źródło: PGE Dystrybucja

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English