Technologie i procesy ochrony powietrza

 

Grzegorz Wielgosiński, Roman Zarzycki
Wydawnictwo Naukowe PWN

 

Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają:

  • w sezonie zimowym: przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzopirenu,
  • w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego.

Najważniejszą zaletą niniejszej książki jest całościowe omówienie problemów ochrony powietrza, począwszy od:

  • powstawania zanieczyszczeń, przez:
  • technologie ograniczania ich emisji,
  • projektowanie i modelowanie urządzeń ograniczających emisję,
  • modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

 

www.pwn.pl

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English