Infor Birst 7 – nowa analityka w chmurze wspierana sztuczną inteligencją

 

Birst, spółka firmy Infor, lider oprogramowania Cloud Business Intelligence (BI) i rozwiązań analitycznych dla przedsiębiorstw, poinformowała o dostępności nowej wersji pakietu – Birst 7. Oprogramowanie to, w ramach jednej platformy, wprowadza do przedsiębiorstw analitykę scentralizowaną i zdecentralizowaną. Nowa wersja daje przedsiębiorstwom możliwości dostarczania w skali całej organizacji rzetelnych i uporządkowanych informacji, zapewniając swobodę i kontrolę dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownika klasy konsumenckiej zaprojektowanemu pod kątem skalowalności i szybkości.

Birst 7 zapewnia całkowicie nowy sposób modelowania danych zwiększający możliwości opatentowanej przez Birst technologii automatyzacji hurtowni danych. Rozwiązanie to obejmuje także zaprojektowany zupełnie od nowa moduł administracyjny służący do zarządzania scentralizowanymi i zdecentralizowanymi wdrożeniami (ang. deployment), zawierający nowe funkcje audytowania i bardziej szczegółowego zarządzania użytkownikami. Umożliwia to organizacjom modelowanie danych bardziej dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników przy zachowaniu scentralizowanej kontroli nad zgodnością z normami prawnymi i ładem korporacyjnym. Podstawowe możliwości obejmują modelowanie danych w skali przedsiębiorstwa, samoobsługowe przygotowywanie danych w ujednoliconym prostym w obsłudze interfejsie, zarządzanie w skali przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zaawansowanej orkiestracji danych oraz użyciem Birst Smart Analytics.

Birst Smart Analytics to zbiór nowych możliwości zapewnianych przez sztuczną inteligencję (AI) uzupełniających funkcje tradycyjnych raportów i kokpitów dzięki wykorzystywaniu algorytmów uczenia maszynowego. Pozwalają one uzyskiwać inteligentny wgląd w informacje niedostępne wcześniej użytkownikom biznesowym.

Siódma wersja oprogramowania Birst jest już dostępna zarówno w wersji oferty chmurowej, jak i w wersji on-premise instalowanej u klienta w postaci virtual appliance. Virtual appliance oferuje dokładnie takie same bogate funkcje, aktualizacje i poziom wsparcia jak wersja chmurowa dla przedsiębiorstw. Umożliwia to proste przechodzenie pomiędzy różnymi modelami wdrożeniowymi z zachowaniem celów strategicznych i operacyjnych.

Utrzymanie jednolitych standardów wyznaczania przychodów w rozproszonych po całym świecie czternastu różnych wersjach systemu ERP i sprawozdawczości było dużym wyzwaniem, szczególnie w kwestii przeliczania wielu walut – stwierdził Marcus Williams, Business Intelligence Developer w firmie o zasięgu globalnym Carlisle Fluid Technologies, produkującej urządzenia nakładające farby, powłoki i aerozole. – Od trzech lat z powodzeniem używamy Birst do przenoszenia użytkowników do centralnego systemu BI, obejmującego różne regiony, jednocześnie zapewniając naszym jednostkom biznesowym swobodę i elastyczność prowadzenia własnych analiz, by mogły one efektywniej śledzić informacje w obszarach finansów, sprzedaży i łańcucha dostaw.

Obecnie, posługujemy się jednolitym standardem wyznaczania przychodu i stale rozbudowujemy wiarygodne wskaźniki KPI korzystając z unikatowej metodyki projektowania opartej na wartości (Value Based Design) firmy Birst – powiedział Williams. – Birst 7 spełnia nasze oczekiwania zapewniając wzrost wydajności dzięki zastosowaniu nowego i nowoczesnego interfejsu umożliwiającego zatrudnianie nowych deweloperów i zarządzanie bardziej skomplikowanym obiegiem informacji w zespole, obsługą integracji i ładowania danych, a także szczegółowemu zarządzaniu użytkownikami, ich rolami oraz audytem.

Larissa Baier, Starszy Analityk ds. Business Intelligence i Hurtowni Danych w BARC, czołowej firmie analitycznej rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw i doradczej, powiedziała – Nowoczesna platforma BI i analityki dla przedsiębiorstw, taka jak nastawiona na pracę w sieci platforma analityczna Birst, może zaspokajać wymagania na tradycyjne i nowoczesne zastosowania BI oraz analityki biznesowej zarówno w zakresie przetwarzania danych, jak i w zastosowaniach operacyjnych. Wraz ze wzrostem znaczenia danych nie tylko w obszarze wspierania decyzji zarządczych, ale i poprawy skuteczności procesów operacyjnych, coraz większej liczbie produktów, usług i modeli biznesowych, nowoczesna platforma BI i analityki obejmująca całą firmę jest niezbędnym fundamentem każdego przedsiębiorstwa chcącego skutecznie dostosować się do wymagań cyfrowych rynków.

Aktualnie organizacje stoją przed problemem zarządzania uporządkowaną analityką korporacyjną realizowaną przez centralne zespoły administracyjne. Jednocześnie konieczne jest dostosowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb użytkowników działających w zdecentralizowanych, rozrzuconych po całym świecie zespołach.

Birst 7 umożliwia organizacjom tworzenie obowiązujących powszechnie i wiarygodnych firmowych wskaźników KPI oraz złożonych korporacyjnych modeli danych. Jednocześnie pozwala zdecentralizowanym zespołom rozszerzać analitykę o własne dane w sposób prosty, skalowalny i powtarzalny. Dodatkowo, kontrolą nad centralnie zarządzanymi zasobami danych można się podzielić z zespołami zdecentralizowanymi, bez potrzeby replikacji czy dublowania danych, utrzymując ich spójność i wiarygodność.

Skupiamy się na zwiększaniu wydajności wszystkich pracowników: od administratorów korporacyjnych, przez twórców modeli danych, a skończywszy na użytkownikach biznesowych. Wprowadzamy analitykę umożliwiającą podejmowanie działań wszędzie tam, gdzie to jest tylko możliwe – powiedział Bhargav Addala, Wiceprezes ds. Zarządzania Produktami w Birst. – Dajemy globalnym organizacjom możliwość zapewniania wiarygodnych, uporządkowanych metryk, którymi mogą posługiwać się zdecentralizowane zespoły analityczne rozszerzając i wzbogacając warstwę semantyczną “wspólnej wersji prawdy” pod kątem potrzeb biznesu. Wszystkie te funkcje dostępne są poprzez ujednolicony i prosty w obsłudze interfejs dostarczający potrzebne narzędzia każdemu użytkownikowi analityki biznesowej oraz jej twórcom.

 

Podsumowanie: Główne możliwości wyróżniające Birst 7 na tle konkurencji

 • Ujednolicony, prosty w obsłudze interfejs klasy konsumenckiej przeznaczony do tworzenia scentralizowanych (korporacyjnych) użytkowników i zdecentralizowanych (samoobsługowe przygotowywanie danych) użytkowników jednym kliknięciem z możliwością kopiowania.
 • Nowe możliwości dla firm w zakresie modelowania dużych złożonych schematów danych z wykorzystaniem opatentowanej przez firmę Birst technologii Automated Data Refinement (ADR). Obejmuje ona możliwości tworzenia i aktualizowania źródeł skryptowanych ADR, klonowania źródeł oraz poziomów i ziarnistości w taki sam sposób z poziomu użytkownika jak i zespołu scentralizowanego.
 • W pełni zarządzana w chmurze platforma łączności Birst Connect 2.0, z możliwością migrowania jednym kliknięciem źródeł dostępnych na żywo, włącznie z nowym prostym w obsłudze interfejsem do ładowania złożonych plików źródłowych z możliwością ich zaawansowanej analizy składniowej i współdzielonych połączeń dla zespołów scentralizowanych i zdecentralizowanych.
 • Pełna lokalizacja metadanych aplikacji i obiektów definiowanych przez użytkowników w ponad 40 językach zapewnia możliwości ich pełnego dostosowania do własnych potrzeb przez członków zespołów zdecentralizowanych.
 • Nowy ujednolicony interfejs do tworzenia i zarządzania złożonymi zmiennymi i zabezpieczeniami na poziomie wierszy danych z poziomu poszczególnych użytkowników, oferujący zespołom zdecentralizowanym bogate możliwości dostosowywania i personalizacji.
 • Nowe możliwości na poziomie administracji korporacyjnej w zakresie klonowania złożonych danych toków prac orkiestracji, przenoszenia obsługi użytkowników pomiędzy zespołami scentralizowanymi i zdecentralizowanymi, usuwania wydobywania i przetwarzania użytkowników oraz nowe role monitoringu ograniczonego dla zespołów zdecentralizowanych.
 • Samoobsługowe zautomatyzowane transformacje przygotowywania danych, z zaawansowanymi transformacjami przestawnymi, umożliwiające wygodne przemieszczanie danych z wierszy do kolumn bez konieczności stosowania skryptów lub złożonych poleceń SQL dla zespołów zdecentralizowanych.
 • Nowe API (Application Programming Interface) do generowania sformatowanych gotowych do wydruku treści wyjściowych przeznaczone dla kokpitów i raportów, w tym nowe możliwości eksportowania do programu PowerPoint w celu wizualizacji raportów i kompletnych kokpitów.

 

Zasoby dodatkowe

 • Zarejestruj się na online’ową premierę Birst 7, która będzie nadawana na żywo od godziny 10 amerykańskiego czasu pacyficznego w środę 5 czerwca.
 • Pobierz white paper Birst, „Governance in the Age of Data Discovery; Delivering Trust and Transparency at Business Speed”
 • Przeczytaj blog Birst, „Birst 7: A new level of ease of use and collaboration across centralized and decentralized analytic teams.”

 

Źródło: Birst

Authors

Related posts

Góra
English