Polskie Forum Hartownicze

 

W dniach 9 i 10 kwietnia odbyło się w Centrum Kongresowym Hotelu Haston (Wrocław) kolejne coroczne spotkanie branży obróbki cieplnej w Polsce i Europie Środkowej Polskie Forum Hartownicze / Heat Treatment Forum. To międzynarodowe Forum jest najważniejszym i jedynym niezależnym technicznym spotkaniem branży hartowniczej w tym rejonie Europy. W szóstej edycji uczestniczyli prelegenci z Anglii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Polski i USA. Możliwość dyskusji z najlepszymi fachowcami tej branży, nierzadko twórcami standardów i nowych technologii, jak również coraz sprawniej funkcjonujący pomiędzy uczestnikami networking, pozwoliło po raz kolejny wypełnić lukę jaką pozostawiają w kraju komercyjne seminaria lokalnych producentów urządzeń hartowniczych, często sprzedawanych tylko u nas a nieznanych w szerokim świecie.

 

Zdjęcie: Foka Engineering

 

Tematyka dotyczyła zagadnień związanych z procesami obróbki cieplnej, ich kontrolą, utrzymaniem ruchu, zapewnianiem jakości, doborem urządzeń hartowniczych i odpowiednich technologii, nowoczesnym oprzyrządowaniem wsadowym, myciem, technologią indukcji, hartowaniem laserowym, obróbką cieplną elementów drukowanych. Bardzo ciekawym tematem była kontrola kosztów hartowni w systemie ERP (Enterprise Resource Planning) i Hartownia 4.0.

 

Zdjęcie: Foka Engineering

 

Celem Forum jest przedstawianie najnowszych projektów i trendów w branży hartowniczej, dzielenie się wiedzą, umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych na wyższym szczeblu. Udział w Forum to jedyna możliwość bezpośrednich spotkań z dostawcami i pracownikami tej branży, potencjalnymi klientami lub partnerami. To możliwość wymiany doświadczeń i uzupełnienia własnych wiadomości o najnowsze osiągnięcia branży i najnowsze technologie.

Kolejna edycja za rok, 21–22 kwietnia 2020 roku w tym samym miejscu.

 

Źródło: Foka Engineering

Authors

Related posts

Góra
English