Największa lądowa farma wiatrowa w Polsce

 

Firma Ambiens informuje o toczącej się współpracy z Potęgowo Mashav Sp. z o.o. (dawniej Potęgowo Winergy Sp. z o.o.). Zaangażowanie Ambiens Sp. z o.o. przy farmie wiatrowej Potęgowo obejmuje doradztwo środowiskowe na etapie budowy oraz eksploatacji, m. in. udział w spotkaniu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju EBOR (prezentacja projektu oraz oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo ESIA), nadzór przyrodniczy, monitoring ptaków i nietoperzy (wraz z automatyczną rejestracją na wysokości rotora) oraz pomiary hałasu.

Inwestycja składać się będzie z 81 turbin wiatrowych o łącznej mocy 219,5 MW, będzie to tym samym największa farma wiatrowa w Polsce. Elektrownia wiatrowa zlokalizowana będzie w dwóch grupach na Pomorzu (Pobrzeże Koszalińskie) w woj. pomorskim (powiat słupski) i zachodniopomorskim (powiat sławieński) w minimalnej odległości 9 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

 

Źródło: Ambiens

Authors

Related posts

Góra
English