Ogólnopolskie Forum „Bezpieczna Maszyna”

 

25 kwietnia 2019 r. odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Forum „Bezpieczna Maszyna”.

Tym razem Forum zagościło w Bielsku-Białej na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej, gromadząc ponad 70 słuchaczy zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

Uczestnikami Forum byli m.in.: projektanci, konstruktorzy, producenci, dostawcy i użytkownicy maszyn, a także służby bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, pracodawcy i osoby odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy.

Organizatorami wydarzenia były firmy Elokon, Panasonic i Astat. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Prac, natomiast patronat naukowy AT-H w Bielsku-Białej.

Spotkanie otworzyła Pani Prorektor ds. Nauki i Finansów ATH prof. Dr hab. N. t. Iwona Adamiec-Wójcik.

 

 

Rolę moderatora objął Pan Piotr Sodulski z firmy Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o., który poprowadził uczestników Forum przez cykl wykładów:

I sesja: Zasady kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn

– Wymagania bezpieczeństwa dla robotów kolaborujących

Prelegent: mgr inż. Paulina Tyszko, Elokon Polska Sp. z o.o.

– Wybór metody oceny ryzyka

Prelegent: mgr inż. Andrzej Oleśkiewicz, Elokon Polska Sp. z o.o.

– Oferta usług badawczych – Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej ATH

Prelegent: mgr Małgorzata Zarębska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

– WARSZTATY: Praktyczne wykorzystanie oceny ryzyka

Prelegent: mgr inż. Andrzej Oleśkiewicz, Elokon Polska Sp. z o.o.

– Nadzór rynku nad maszynami i innymi urządzeniami technicznymi

Prelegent: mgr inż. Włodzimierz Łabanowski , Nadinspektor PIP

 

 

II sesja: Techniczne środki bezpieczeństwa – zasady doboru i eksploatacji

– Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn

Prelegent: mgr Paweł Kędzierski, Astat Sp. z o.o.

– Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn

Prelegent: mgr inż. Piotr Sodulski, Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o.

– Zastosowanie sygnalizatorów optycznych i dźwiękowych w bezpieczeństwie maszyn

Prelegent: mgr inż. Michał Nowak, Astat Sp. z o.o

– Dyskusja: Co to znaczy (nie)bezpieczna maszyna?

 

 

Tematyka wykładów i wiedza przekazana w trakcie Forum, została uznana przez uczestników, za przydatną, ułatwiającą planowanie i wykonywanie codziennych obowiązków w pracy.

Zróżnicowane grono odbiorców zaowocowało wymianą doświadczeń i opinii, a tym samym możliwością spojrzenia na zagadnienie bezpieczeństwa maszyn w szerszym spektrum.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły następujące wydawnictwa: APA, ATES, SUR, Utrzymanie Ruchu, Automatyka Miesięcznik Branżowy, Elektronik, Główny Mechanik, Elektroinstalator oraz Nowoczesne Technologie.

Zapraszamy Państwa na kolejne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez firmę Astat: http://www.astat.com.pl/szkolenia

 

Źródło: ASTAT

Authors

Related posts

Góra
English