Audyt energetyczny

Źródło: DEKRA Certification

 

W związku z rosnącą świadomością w zakresie ekologii w Polsce została wprowadzona ustawa (weszła w życie 1 października 2016 roku) mówiąca o tym, że w przypadku dużych przedsiębiorstw audyty energetyczne są obowiązkowe i muszą być regularne, ponieważ to właśnie w ich przypadku oszczędność energii może być naprawdę znacząca dla środowiska.

 

Definicja audytu efektywności energetycznej według ustawy z 20 maja 2016 roku brzmi następująco – Audyt efektywności energetycznej jest to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. W ustawie znajdziemy objaśnienie wszystkich niezbędnych definicji. Głównym celem audytu jest oszczędność energii, co według ustawy jest zdefiniowane jako ilość energii stanowiącą różnicę między energią potencjalnie zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie, przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i po uwzględnieniu znormalizowanych warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.

 

Autor: Aleksandra Humienna-Berta

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM_2018_3_48_52_Audyt
Authors

Related posts

Góra
English