Serwis systemów centralnego smarowania

 

Układy centralnego smarowania pozwalają na sprawny przebieg procesów przemysłowych, odbywających się w różnego rodzaju zakładach. Dzięki wspomnianym systemom możliwe jest automatyczne oraz cykliczne doprowadzanie środka smarnego do tych elementów stosowanych maszyn i urządzeń, które wymagają ochrony przed zatarciem, chłodzenia czy usuwania zanieczyszczeń w postaci wiórów.

 

Aby systemy centralnego smarowania spełniały swoje zadanie trzeba odpowiednio o nie dbać. Bez wątpienia w przypadku każdego takiego układu konieczne jest przeprowadzanie okresowych przeglądów, uzupełnianie środka smarnego, a także konserwacja lub wymiana określonych części.

 

Na czym polega serwisowanie systemów centralnego smarowania?

Jerzy Saleta, Szef Techniczny w firmie Groeneveld Polska, będącej częścią Groeneveld Lubrication Solutions mówi: – Serwisowanie to przede wszystkim dbałość o dobry stan techniczny użytkowanego urządzenia. Regułka ta jak najbardziej opisuje istotę konserwacji automatycznych systemów smarowania. Regularne przeglądy okresowe zapobiegają szybszemu zużywaniu się części, nagłym awariom oraz kosztownym przestojom i naprawom. Jest to inwestycja, która się zwraca.

Warto przestrzegać tej zasady, co zdecydowanie ułatwia możliwość korzystania z Instrukcji Użytkownika, która dołączana jest do każdego systemu. W dokumentacji tej wskazane są czynności serwisowe, jakie mają być wykonywane co pewien czas. Część z nich może być realizowana przez pracowników przedsiębiorstwa. W Instrukcji znajdują się przede wszystkim zalecenia dotyczące dbania o utrzymywanie właściwego ciśnienia pracy pompy. – Ponadto powinno się regularnie sprawdzać szczelności i drożności instalacji. Jeżeli układ wyposażony jest w elektroniczną kontrolę, trzeba zaobserwować poprawność działania czujników. Należy też ocenić czystość środka smarnego – mówi Paweł Herzyk, Z-ca kierownika działu ds. smarowania w firmie HENNLICH.

Pierwszy etap przeglądu można określić jako wizualną kontrolę elementów systemu centralnego smarowania. Następnie w razie potrzeby przystępuje się do ich wyregulowania, wyczyszczenia albo wymiany. Dodatkowo sprawdza się, czy wybrany tryb pracy systemu odpowiada warunkom pracy maszyny lub pojazdu. Zalecana jest poza tym weryfikacja układu pod kątem prawidłowego działania i przeprowadzenie testu cyklu jednorazowego smarowania.

 

Autor: Sabina Frysztacka

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

 

GM_2018_3_38_42_Smarowanie
Authors

Related posts

Góra
English