Firmy ABB i Dassault Systèmes nawiązują globalną współpracę w zakresie oprogramowania dla branż cyfrowych

Firmy ABB i Dassault Systèmes poinformowały o nawiązaniu globalnej współpracy, dzięki której klienci z branż cyfrowych otrzymają dostęp do unikatowego portfolio oprogramowania, od rozwiązań pozwalających na zarządzanie cyklem życia produktów po monitorowanie stanu technicznego urządzeń. Obie firmy będą mogły dostarczać klientom kompleksowe, otwarte rozwiązania cyfrowe, pozwalające wzmocnić ich konkurencyjność, a także zwiększyć elastyczność, szybkość i wydajność cyklu życia produktów, procesów produkcyjnych i operacji.

Współpraca pozwoli na wykorzystanie największych zalet rozwiązań cyfrowych ABB Ability oraz platformy 3DEXPERIENCE Dassault Systèmes, opierając się na solidnej infrastrukturze obu firm, szerokiej znajomości specyfiki branży oraz dostępie do klientów z całego świata. Firma ABB już wykorzystuje platformę 3DEXPERIENCE do modelowania i symulowania rozwiązań przed ich dostarczeniem do klientów. Partnerstwo pozwoli firmie ABB opracowywać, a następnie dostarczać klientom zaawansowane, wirtualne „cyfrowe bliźniaki” obiektów fizycznych. Dzięki temu, będą oni mogli wykorzystywać rozwiązania ABB w swoich operacjach z wyższą skutecznością i elastycznością oraz z ukierunkowaniem na zrównoważony rozwój.

Obie firmy będą stopniowo skupiać się na automatyzacji fabryk i robotyce oraz automatyzacji procesów przemysłowych, a także rozwiązaniach w zakresie elektryfikacji inteligentnych budynków. Pierwsze wspólne projekty zostaną zaprezentowane podczas targów przemysłowych Hannover Messe, które odbędą się w Niemczech w dniach 1–5 kwietnia 2019 r.

Ta przełomowa współpraca pozwoli naszym klientom uzyskać przewagę nad konkurencją w zakresie innowacyjności i tempa rozwoju, fundamentalnie przekształcając ich łańcuch wartości, aby wykorzystać potencjał drzemiący w cyfryzacji przemysłu. Wspólnie oferujemy otwarte i kompleksowe portfolio rozwiązań, od cyfrowych bliźniaków po monitorowanie kondycji zasobów, pozwalających poprawić konkurencyjność dzięki wykorzystaniu produktów, wiedzy i doświadczenia oraz globalnego zasięgu obu firm – mówi Ulrich Spiesshofer, dyrektor generalny ABB. – Dassault Systèmes dołącza do grona partnerów ABB z zakresu cyfryzacji przemysłu – firm Microsoft, HPE i IBM. Bardzo cieszy nas możliwość współpracy z globalnym zespołem Dassault Systèmes w zakresie rozwijania innowacyjności i dostarczania wartości klientom.

W XXI wieku przemysł nie polega już tylko na samej zdolności do produkowania dóbr. Dzisiejsi liderzy muszą doskonale opanować techniczne know-how. To zupełnie nowy wyróżnik konkurencyjności, istotny już dziś z uwagi na konwergencję cyfrowych technologii, które zmieniają każdy aspekt prowadzenia biznesu w sektorze przemysłowym – mówi Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Systèmes. – W dobie renesansu  przemysłu podejście platformowe pozwala wykorzystać synergię między światem rzeczywistym i wirtualnym. Nasze partnerstwo z ABB pozwoli wykorzystać wiedzę i wieloletnie doświadczenie obu firm, aby umożliwić klientom czerpanie korzyści z tego silnego i dynamicznego trendu.

 

Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Systèmes

 

W dobie wysoce zautomatyzowanego przemysłu, cyfrowe modelowanie fabryk oraz elastyczne, zrobotyzowane systemy produkcyjne pomagają firmom w generowaniu większej liczby bardziej złożonych cykli w krótszym czasie. To z kolei przyspiesza przejście z produkcji masowej na masową indywidualizację, czyli wytwarzanie bardziej zróżnicowanych dóbr w mniejszych partiach, z krótszym cyklem życia produktu. Z uwagi na fakt, że dostawy just-in-time (ang. dokładnie na czas) w ostatnich latach stały się normą, dla wielu producentów drastycznie wzrósł koszt przestojów. Obecnie koszt godzinnego przestoju w nowoczesnej fabryce może przekroczyć milion dolarów.

ABB posiada już rozbudowaną ofertę rozwiązań cyfrowych ABB Ability. Koncepcja uruchomiona w 2017 r. obejmuje ponad 210 cyfrowych rozwiązań do planowania, budowy i obsługi zakładów przemysłowych przy wyższym poziomie produktywności i bezpieczeństwa oraz niższych kosztach.

Firma Dassault Systèmes współpracuje z przedsiębiorstwami różnej wielkości z 11 branż, pomagając im sprostać nowym wyzwaniom w dobie renesansu przemysłowego. Platforma 3DEXPERIENCE integruje technologie i funkcjonalności bazujące na wiedzy i „know-how”, zapewniając spójne środowisko sprzyjające innowacyjności oraz zapewniające cyfrową ciągłość od fazy projektu, przez produkcję, aż do wsparcia technicznego.  Firmy z branży przemysłowej mogą integrować aplikacje 3D platformy, aby tworzyć cyfrowe bliźniaki obiektów fizycznych.  Wykorzystują w tym celu dane i wiedzę z całego środowiska, co pozwala im mierzyć, oceniać i prognozować wydajność produktów oraz optymalizować ich wydajność w inteligentny sposób.

Współpraca ABB i Dassault Systèmes będzie początkowo koncentrować się na następujących obszarach:

 

Automatyzacja i robotyzacja fabryk

Wykorzystanie cyfrowych bliźniaków do kompleksowej optymalizacji procesów i systemów w połączeniu z elastycznością automatyzacji, umożliwi dostosowanie fabryk do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Obejmuje to gotowe do działania rozwiązania produkcyjne i usługi, a także wspólne doradztwo w zakresie biznesowej transformacji przemysłowej, mającej na celu zoptymalizowanie i skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek. Producenci elektroniki mogą zwiększyć tempo wytwarzania nowych produktów o krótkim cyklu życia, z kolei firmy z sektora spożywczego mogą zmieniać dostosowane do lokalnych wymagań sezonowe oferty bez zmniejszania tempa produkcji. W branżach o wysokim współczynniku automatyzacji, takich jak przemysł samochodowy, wykorzystanie cyfrowych bliźniaków zapewnia zintegrowane środowisko projektowo-produkcyjne, wspierające tworzenie nowych procesów montażowych z możliwością rekonfiguracji elementów.  Możliwe jest także łączenie osobnych systemów – na przykład automatyki logistycznej ze zrobotyzowanymi liniami produkcyjnymi, których optymalna wydajność zależy od przestrzegania precyzyjnie określonych harmonogramów dostaw części.

 

Inteligentne budynki

Współpraca Dassault Systèmes i ABB dotycząca systemów cyfrowych bliźniaków umożliwi płynną organizację działań od fazy projektowania poprzez prace inżynieryjne aż do obsługi budynków, a także wdrażanie zrównoważonych rozwiązań transportowych opartych na połączeniu z internetem. Dostępne informacje, w połączeniu z wirtualnym środowiskiem platformy 3DEXPERIENCE pozwolą także na rozszerzenie interakcji z klientem w fazie opracowywania specyfikacji projektu oraz zarządzania budynkiem.

 

Przemysł przetwórczy: przykład górnictwa

Presja konkurencyjności w przemyśle przetwórczym  np. górnictwie, zmusza firmy do nieustannego poszukiwania nowych metod zwiększania bezpieczeństwa oraz podnoszenia produktywności i oszczędności energetycznej przy jednoczesnej redukcji kosztów i minimalizacji ryzyka bieżącej działalności. Cyfrowy model podziemnego środowiska, w połączeniu z systemami planowania kopalń i sterowania nimi, może potencjalnie zoptymalizować zużycie energii i zautomatyzować wydobycie. Może także zapewnić spółkom wydobywczym monitorowanie i optymalizację produkcji w czasie rzeczywistym, a także umożliwić wirtualne symulowanie hipotetycznych scenariuszy zdarzeń.

 

Źródło: Dassault Systèmes

Authors

Related posts

Góra
English