Wystartowała Akademia Menedżera Innowacji

 

Wystartował program doradczo-szkoleniowy dla innowacyjnych firm – Akademia Menedżera Innowacji (AMI). Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. W inauguracji wzięli udział menedżerowie i właściciele firm, które zgłosiły się do programu, jego wykładowcy i kadra merytoryczna oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Uroczystego otwarcia Akademii dokonali Marek Niedużak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii wraz z Małgorzatą Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz prof. Janem Fazlagićem, dyrektorem programowym AMI.

– Polskiemu rządowi, w tym Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii w sposób szczególny, leży na sercu wzmacnianie potencjału innowacyjnego polskich firm. Dlatego, żeby wesprzeć wysiłki menedżerów i pracowników w tej sferze, PARP we współpracy z MPiT zaprojektował program szkoleniowo-doradczy Akademia Menedżera Innowacji dedykowany kompetencjom menedżerskim w zakresie zarządzania innowacjami. Uważamy, że po wsparciu kapitałowym i infrastrukturalnym innowacyjnych firm przeszedł czas na inwestycje w rozwój kompetencji sprzyjających rozwojowi innowacyjności – powiedział Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

AMI to jedyny taki program w Polsce. Jego unikalny charakter polega na wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy wsparciem warsztatowym, doradczym, mentorskim i eksperckim.  W wyniku udziału w AMI, przygotowane zostaną projekty wdrożeniowe odpowiadające na potrzeby z zakresu innowacyjności zdiagnozowane w przedsiębiorstwie, takie jak np. zarządzanie talentami, stymulowanie współpracy B+R, kontaktów z klientami przy tworzeniu i doskonaleniu produktów.

PARP od wielu lat towarzyszy przedsiębiorcom w ich zmaganiach z wyzwaniami rynkowymi w kraju i za granicą. Bazując na tych doświadczeniach uruchamiamy dziś projekt, który ma na celu rozwój umiejętności w obszarze nowoczesnego zarządzania firmą ze szczególnym naciskiem na proces rozwoju i wdrażania innowacji. W trakcie prac nad koncepcją AMI chcieliśmy jednocześnie wypełnić lukę w systemie wspierania innowacyjności i realizować jedno z głównych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze „Kapitał ludzki i społeczny”, czyli rozwój potencjału kadr w polskich przedsiębiorstwach – powiedziała Prezes PARP.

Wykład inauguracyjny na temat m.in. przywództwa, efektywnego zarządzania zespołami w przedsiębiorstwa, zarządzania zmianą, nowatorskiego myślenia i innowacji wygłosił Massimo Tammaro. Ten były pilot myśliwców i konsultant firmy Ferrari SpA m.in. jest cenionym doradcą i mentorem w zakresie zarządzania ryzykiem biznesowym oraz wdrażania zmian i innowacji.

 

Źródło: PARP

Authors
Tagi

Related posts

Góra
English