LUBRICANT Compatibility Check

 

Aplikacja Lubricant Compatibility Check została opracowana przez firmę LUBCON, partnera w zakresie smarów i technologii smarowania. Za pomocą tej aplikacji pracownicy zajmujący się konserwacją i utrzymaniem ruchu mogą łatwo i szybko sprawdzić kompatybilność różnych smarów.

Po wprowadzeniu podstawowych danych, takich jak olej bazowy, rodzaj zagęszczacza lub elastomer, zgodność smarów jest wyświetlana szybko i łatwo. Aplikacja zgodności LUBCON stanie się niezbędnym narzędziem dla personelu zajmującego się konserwacją.

W przypadku krytycznych punktów smarowania należy skonsultować się z dostawcą smaru.

 

www.play.google.com

Authors

Related posts

Góra
English