ML System inwestuje

 

Spółka ML System zawarła z firmą Skawald z siedzibą w Jarosławiu umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji realizowanej w ramach projektu „Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego”. Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja przez Generalnego Wykonawcę inwestycji polegającej na budowie hali wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym oraz instalacjami wewnętrznymi na będącej własnością spółki nieruchomości zlokalizowanej w Zaczerniu.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zostało ustalone na 10,2 mln złotych netto. Termin realizacji prac objętych umową ustalony został na 30 listopada 2019 r. W ocenie Emitenta, warunki umowy, w tym odnoszące się do możliwości rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent informuje, iż łączna wartość umów zawartych z Generalnym Wykonawcą do 19 lutego 2019 r., uwzględniając umowę opisaną powyżej, wynosi 11,6 mln złotych. Umową o najwyższej wartości jest umowa opisana powyżej, a pozostałe umowy dotyczyły zakupu przez Spółkę usług budowlano – konstrukcyjnych.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia ML System, wyspecjalizowana spółka technologiczna, będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie (MPWiK) o wartości 40,0 mln zł netto. Jej przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładów i obiektów MPWiK. Jest to największy kontrakt w dotychczasowej historii ML System.

– Sukcesywnie budujemy portfel zamówień na 2019 r. oraz kolejne lata. Cieszy nas to, że już w pierwszych tygodniach nowego roku pozyskaliśmy kontrakt, który wpisuje się szczególnie w strategię i misję ML System. Mowa tutaj o największej w dotychczasowej historii firmy umowie o wartości 40,0 mln zł netto – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

W ramach umowy ze stołecznym MPWiK, wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne o całkowitej mocy 6,7 MW. W umowie uwzględniono również uruchomienie systemu automatyki oraz instalację układów elektrycznych i energetycznych. Warto zaznaczyć, że jest to kolejny kontrakt, po realizacjach w Rzeszowie, Stargardzie, Olsztynie i Kaliszu, z przedsiębiorstwem zajmującym się gospodarką wodno-kanalizacyjną.

 

Źródło: ML System

Authors

Related posts

Góra
English