Badania na rynek – trzy nowe nabory

 

25 marca wystartuje nabór w konkursach kolejnej odsłony działania Badania na rynek. O wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będą mogły ubiegać się firmy, chcące wdrożyć innowacyjne produkty w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Nowością w tym roku jest dodatkowy konkurs na projekty realizujące postulaty programu Dostępność Plus. Podobnie jak w poprzednich latach, osobną pulę przewidziano dla MŚP z miast średnich. Łączny budżet na Badania na rynek to aż 1,5 mld zł!

Badania na rynek – podstawowe informacje

Termin składania wniosków:
od 25 marca do 8 maja 2019 r.

Pula środków:

Konkurs ogólny – 850 mln zł
(w tym 81 mln zł dla woj. mazowieckiego)

Konkurs dla miast średnich – 550 mln zł
(w tym 49,5 mln zł dla woj. mazowieckiego)

Konkurs Dostępność Plus – 100 mln zł
(w tym 9 mln zł dla woj. mazowieckiego)

„Badania na rynek” to największy program wsparcia innowacji realizowany przez PARP z budżetem wynoszącym 1,5 mld zł. Program obejmuje tym razem konkursy prowadzone równolegle. Pierwszy – ogólny, z pulą środków 850 mln zł – kierowany jest do mikro-, małych i średnich firm na terenie całej Polski. Drugi – z budżetem 550 mln zł – do firm, które projekt planują zrealizować w jednej z prawie 800 lokalizacji obejmujących polskie miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami (lista dostępna na stronie PARP). Przedsiębiorcy, których produkty uwzględniają potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w dodatkowym konkursie z dopiskiem Dostępność Plus i budżetem 100 mln zł.

Konkursy są skierowane do firm, które prowadzą lub przeprowadziły prace badawczo-rozwojowe w ramach wewnętrznych struktur czy przy współpracy z ośrodkami naukowymi, albo zakupiły wyniki prac badawczych na rynku. Wyniki tych prac muszą być kluczowe dla opracowania i wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu lub usługi. Ponadto w działaniu poświęconemu dostępności, usługi i produkty muszą być nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wydatki inwestycyjne:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
  • zakup nieruchomości
  • roboty budowlane
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • usługi doradcze

 

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania oraz telefonicznie pod numerami: 22 574 07 07 lub 801 332 202.

Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie internetowej Badań na rynek.

 

Źródło: PARP

Authors

Related posts

Góra
English