URSUS BUS zwycięzcą rządowego projektu NCBR

Spółka URSUS BUS S.A. – zwycięzcą rządowego projektu NCBR na opracowanie narodowego autobusu elektrycznego.

 

 

Kolejnym etapem realizacji zamówienia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie zawarcie umowy z konsorcjum Ursus Bus, które ostatecznie przedstawiło najkorzystniejszą ofertę. Na realizację wszystkich 3 etapów fazy B+R zgodnie z ofertą złożoną w ramach postępowania Ursus Bus ma uzyskać finansowanie w kwocie 22,35 mln zł netto.

Faza B+R podzielona jest na 3 etapy:

1 Etap – opracowanie dokumentacji pojazdu 12 m (zgodnej z oczekiwaniami zamawiającego) – NCBR planuje na ten etap przyznać 2,5 mln zł netto/podmiot, czas realizacji etapu 195 dni. Po tym czasie NCBR będzie oceniał przedłożoną dokumentację pod kątem spełniania wymogów SIWZ. Do kolejnej fazy zostaną dopuszczone podmioty, których dokumentacja zostanie pozytywnie oceniona przez NCBR.

2 Etap – opracowanie prototypu pojazdu 12 m – NCBR planuje na ten etap przyznać 4,850 mln zł netto/podmiot, czas realizacji etapu 225 dni. Po tym etapie NCBR będzie oceniał prototyp pod kątem spełniania wymogów SIWZ. Do kolejnej fazy zostaną dopuszczone podmioty, których prototyp 12m zostanie pozytywnie oceniony przez NCBR i Zamawiających w trakcie testów.

3 Etap – opracowanie typoszeregu prototypów pojazdów 10 m, 12 m i 18 m – NCBiR planuje na ten etap przyznać 15 mln zł netto/podmiot, czas realizacji etapu 215 dni. Po tym etapie NCBiR będzie oceniał zaprezentowany typoszereg pojazdów pod kątem spełniania wymogów SIWZ. Do kolejnej fazy (wdrożeniowej) zostaną dopuszczone podmioty, których typoszereg pojazdów zostanie pozytywnie oceniony przez NCBiR i Zamawiających.

 

Źródło: URSUS

Authors

Related posts

Góra
English