Siemens usprawnia Platformę Innowacji Cyfrowej, dzięki szybszemu modelowaniu i dokładniejszym symulacjom w najnowszej wersji Simcenter 3D


Procesy produkcyjne zmieniają się wraz z pojawieniem się nowych materiałów i metod produkcji, czyniąc trudniejszym niż kiedykolwiek zapewnienie zgodności części wyprodukowanej z jej projektem. W najnowszej wersji Simcenter 3D Siemens PLM Software wprowadza rozwiązania, mocno zintegrowane z pozostałą gamą programów Simcenter, rozszerzające możliwości tego zintegrowanego interdyscyplinarnego środowiska symulacyjnego, które pomaga inżynierom skrócić czas, zmniejszyć koszty i wysiłek niezbędny do przewidzenia parametrów wydajności produktu. Są to przede wszystkim symulacja wytwarzania przyrostowego, ulepszenie analiz współczynników bezpieczeństwa konstrukcji lotniczych oraz analiza interakcji między płynem a strukturą stałą.


Firmy domagają się większej innowacji oprogramowania symulacyjnego po to, żeby być w stanie zbudować dokładne cyfrowe bliźniaki swoich produktów – mówi Jan Leuridan, Starszy Wiceprezes ds. Rozwiązań Symulacyjnych i Testowych w Siemens PLM Software. – Stale udoskonalamy nowymi aktualizacjami procesy symulacyjne oraz zapewniamy im większą dokładność. Ta wersja oprogramowania stanowi kamień milowy w procesie integracji zjawisk fizycznych i technologii w środowisku Simcenter 3D, dzięki czemu nasi klienci są w stanie przewidzieć rzeczywistą wydajność projektowanych produktów.


Simcenter 3D jest teraz w stanie zautomatyzować tworzenie i adaptację modeli symulacyjnych w jednym zintegrowanym środowisku. Integracja tego tradycyjnie wieloetapowego i podatnego na błędy procesu w jedno narzędzie może zmniejszyć wysiłki inżynierów nawet o 80%, prowadząc do bardziej wydajnego procesu symulacji. – Stworzenie złożonego, wieloczęściowego modelu obliczeniowego jest procesem bardzo czasochłonnym, często wymagającym użycia wielu narzędzi” – powiedział Horim Yang, Starszy Inżynier ds. Badań w Hyundai Motor Company. „Simcenter 3D doskonale nadaje się do naszych celów i może skrócić całkowity czas spędzony na adaptacji bądź modelowaniu modelu symulacyjnego.


Najnowsza wersja Simcenter 3D oferuje nowe powiązania z dotychczasowym portfelem produktów Simcenter. Integracja Simcenter 3D z oprogramowaniem Simcenter STAR-CCM+ umożliwia symulacje aeroakustyczne i aero-wibroakustyczne, dzięki czemu można wyeliminować źródła niechcianego hałasu i poprawić komfort w kabinie. Simcenter 3D może również łączyć się z aplikacją Routing (projektowanie okablowania w NX), w celu uzyskania przebiegu i rozmieszczenia przewodów elektrycznych ich punktów mocowania. W Simcenter 3D można także symulować deformację przewodu elektrycznego podczas ruchu okablowanych mechanizmów. Pozwala to inżynierom upewnić się, że projektowane wiązki przewodów nie zostaną zakleszczone w ruszających się częściach i podzespołach konstrukcji, oraz w razie potrzeby dostosować sposób ich prowadzenia i montażu.

Inne nowe funkcje Simcenter 3D 2019.1 to:

  • Simcenter 3D Aerostructures jest teraz w stanie usprawnić całościowy proces analizy strukturalnej samolotu i współczynników bezpieczeństwa nawet o 30%.
  • Optymalizacja topologii jest teraz jeszcze lepsza, łatwiejsza w użyciu. Pozwala dodawać cele projektowe i ograniczenia dotyczące integralności strukturalnej części podczas poddawania jej obciążeniom krytycznym.
  • Nowy proces obsługi wytwarzania przyrostowego pomaga producentom w uzyskaniu wysokiej jakości wydruku już za pierwszym razem, oszczędzając ogromne ilości zasobów, zmniejszając koszty i skracając czas.

Więcej informacji na temat najnowszej wersji Simcenter 3D, patrz Simcenter Community blog.

Źródło: Siemens

Authors
Góra
English