Nowoczesna rejestracja zdarzeń w systemach CMMS


Systemy CMMS integruje się zwłaszcza z rozwiązaniami klasy MRP (Material Requirements Planning) oraz z programami MES (Manufacturing Execution System), które umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych. Szybkie pozyskanie informacji zwrotnej o stanie produkcji pozwala reagować na bieżąco na zakłócenia procesu i w pełni wykorzystać zdolności produkcyjne zakładu. Dlatego przy wdrożeniu skomputeryzowanego systemu zarządzania konserwacją w obiekcie produkcyjnym wprowadzanie danych do systemu to jedno z kluczowych wyzwań.

Pierwszy etap to jednorazowe wprowadzenie początkowych wcześniej zgromadzonych zebranych danych. W kolejnym ważne jest bieżące wprowadzanie informacji potrzebnych do pełnego wykorzystania potencjału programów CMMS. Po zakończeniu pracy przez pracownika należy wprowadzić informacje o wykonanej pracy, czasie, użytych częściach i inne dodatkowe. Stosuje się dwa podstawowe systemy wprowadzania danych. W jednym wykonuje to technik bezpośrednio po wykonanej pracy. W drugim – inny, wyznaczony do tego celu pracownik. Taka osoba może wprowadzić dane z wielu stanowisk pracy, oszczędzając czas specjalistów. Choć wydaje się to ekonomicznego punktu widzenia uzasadnione, to jednak nadal technicy muszą wypełnić dokumentację papierową i przekazać ją dalej, co też zajmuje im czas. Dodatkowo informacje w dokumentach papierowych mogą być nieczytelne (pismo odręczne, zabrudzenia itp.). Zdarza się, że niektóre dokumenty nie zostaną wprowadzone lub zostanie to zrobione z dużym opóźnieniem. W efekcie otrzymujemy niedokładne analizy. Dlatego preferuje się wprowadzanie danych do systemu bezpośrednio przez pracownika wykonującego pracę. Chodzi o to, by czynności te uprościć, ułatwić oraz tam, gdzie to możliwe zautomatyzować.

Dokładność i aktualność informacji wykorzystywanych obecnie przez systemy informatyczne wspierające zakłady produkcyjne (i nie tylko) pozwala lepiej zarządzać zasobami. Daje to firmom dodatkową przewagę konkurencyjną na rynku. Jak mówi Krzysztof Karaś marketing manager w firmie Queris oferującej między innymi program klasy CMMS w przypadku zgłoszeń w takich systemach, oprócz standardowych funkcji (wprowadzanie danych ręcznie) warto zwrócić uwagę na możliwość półautomatycznego uzupełniania pewnych danych. W momencie zgłoszenia część informacji może być pobierana z innych systemów (np. z systemu MES informacja o tym, kiedy nastąpiło zatrzymanie pracy). Jak dodaje, u jednego z klientów firmy, po nieplanowanym zatrzymaniu maszyny automatycznie generuje się zgłoszenie na panelu operatora, który tylko zatwierdza je do przesłania oraz w razie potrzeby uzupełnia o kilka wybranych informacji (np. o objawach związanych z awarią, jeśli takie wystąpiły). Inną funkcją systemu jest transfer zgłoszeń, a tu wygodną funkcjonalnością jest rejestrowanie zgłoszeń generowanych przez inne rozwiązanie. Dzięki takiej integracji można generować zgłoszenia z posiadanego już oprogramowania, a system CMMS tylko zapisuje je „u siebie”. To, jak uważa Krzysztof Karaś, pozwala maksymalnie skrócić czas dokonywania zgłoszeń.

Autor: Bohdan Szafrański

Więcej poniżej lub w PDF (link do pobrania):

GM_2018_2_48-55_CMMS

Authors
Góra
English